"Adu-ţi aminte de Ziditorul tău în zilele tinereţii tale, înainte ca să vină zilele de restrişte şi să se apropie anii despre care vei zice: 'N-am nici o plăcere de ei ...'"

Eclesiast cap. 12, 1

Pelerinaj pe jos în cinstea Sf. Martiri Năsăudeni

Posted on Feb 2, 2017 in Noutăţi | 0 comments

Pelerinaj pe jos în cinstea Sf. Martiri Năsăudeni

În 18.02.2017 vom porni pe urmele Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni. Traseul e în felul următor: Plecare la ora 6:00 de la Casa de Cultura a Studenților, spre satul Chiuza, unde ne vom opri la părintele Mureșan la un scurt cuvânt de învățătură și o rugăciune de călătorie. Apoi vom mai călători cu autocarul până la Mocod de unde vom porni pe jos spre Zagra și apoi spre Mănăstirea Bichigiu, 24 km. De la Măn. Bichigiu ne urcăm iar în autocar și mergem la Mănăstirea Salva, iar la întoarcere spre Cluj dacă timpul ne permite vom intra să ne închinăm și la Mănăstirea Nicula. Prețul este de 35 lei.

Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie 1763. Au fost apărători ai credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc.

Acest sfânt martir al neamului nostru, Atanasie Todoran, s-a născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăuţei, într-o familie de ţărani liberi, înrudit cu familia preoţilor Coşbuc din Hordou, strămoşii poetului George Coşbuc. Există destul de puţine informaţii despre viaţa lui. Fruntaş în comună, cunoscător de carte, fusese jude şi colector al dărilor în comunele de pe Valea Bichigiului şi a Sălăuţei. Se pare că încă din tinereţe a făcut parte dintr-un regiment care era aşezat undeva lângă Viena şi, tot amânâdu-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă. Urmărit de oamenii împărăţiei, s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş şi în Ţara Chioarului. A ajuns în Moldova, unde a slujit ani îndelungaţi, cum atestă fragmentul unui document emis de domnitorul Mihai Racoviţă, din care reiese că îl eliberează din oaste pe Atanasie, în vârstă de 74 de ani, după ce a slujit 13 ani în rang de căpitan, şi că este ridicat la rang de răzeş.

Pentru vechea dezertare, a fost închis câţiva ani în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriţei. După ce a fost eliberat, s-a întors la Bichigiu. Neexistând preot ortodox în sat, s-a opus cu înverşunare împărtăşirii fiului său cu azimă, precum şi spovedirii lui de către un preot unit. Bătrânul şi-a îngropat băiatul în ritul credinţei strămoşeşti; fata îi murise şi ea cu ani în urmă, când era fugar prin munţi.

În anii 1761-1762 a tratat cu guvernul din Viena, alături de alţi fruntaşi, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului Mare. A fost el însuşi la Viena, împreună cu alţi români, unde s-a încheiat pactul cu guvernul şi li s-au dat asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc, românii din ţinutul Năsăudului vor beneficia de înlesniri. El a cerut însă ca, prin înfiinţarea regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa, căci de decenii ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credinţei unite. Întors acasă şi aşteptând roadele înţelegerii, Atanasie şi-a dat seama că nu s-a ţinut seama de dorinţa românilor şi a început să se opună pe faţă procesului de militarizare. Năsăudenii vedeau limpede că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la catolocism şi, apoi, că nu li se aplica promisiunea ridicării iobăgiei.

La 10 mai 1763, la Salva, pe platoul numit „La mocirla”, era organizată sfinţirea drapelelor de luptă şi depunerea jurămintelor de către nouă companii ale Regimentului de graniţă nou înfiinţat. Generalul Bukow, trimis de Curtea din Viena să urmărească şi să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism, a venit să primească jurământul grănicerilor năsăudeni şi să le sfinţească steagul. Când militarii erau pregătiţi pentru depunerea jurământului, în faţă a ieşit, călare, „moş Tănase Todoran”, în vârstă de 104 ani, şi le-a rostit grănicerilor o cuvântare. Printre altele, le spunea: „De doi ani noi suntem grăniceri şi carte n-am primit de la înalta împărăteasă că suntem oameni liberi! – şi apoi aşa nu vom purta armele, ca sfânta credinţă să ne-o batjocorească! Jos armele!”. Cuvintele înflăcărate ale bătrânului au dat roade. Soldaţii care urmau să depună jurământ de credinţă faţă de Viena au trecut de partea lui Atanasie aruncând armele jos,în semn de protest şi nesupunere.

La scurt timp după aceea, s-au făcut cercetări pentru ca vinovaţii să fie pedepsiţi.

La 12 noiembrie 1763, pe acelaşi platou de la Slava a avut loc execuţia celor găsiţi vinovaţi de revolta din luna mai. Atanasie Todoran a fost frânt cu roata de sus în jos, iar capul i-a fost legat de o roată, „pentru că i-a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolarea în statutul militar grăniceresc…” – după cum se arată în sentinţa de condamnare. Împreună cu Atanasie au fost martirizaţi prin spânzurare, „pentru aceeaşi vină”, Vasile Dumitru din Mocod, Grigore Manu din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu, alte nouăsprezece persoane fiind supuse bătăilor cu vergi; mulţi dintre cei bătuţi au murit sub lovituri. Capetele celor martirizaţi au fost ridicate pe pari la poarta caselor în care locuiseră, iar bucăţi din trupurile ciopârţite au fost aşezate la răscruci de drumuri. Primid moarte martirică, Atanasie şi-a vărsat sângele pentru credinţa strămoşească şi pentru drepturile românilor transilvăneni. De atunci şi până astăzi, cinstirea memoriei lui se face neîntrerupt în conştiinţele ortodocşilor năsăudeni, iar mărturiile vremii îi aşază alături pe cei trei care au pătimit împreună cu el.

Read More

Şase ani de la trecerea în veşnicie a ÎPS Bartolomeu Anania

Posted on Jan 31, 2017 in Noutăţi, Slider | 0 comments

Şase ani de la trecerea în veşnicie a ÎPS Bartolomeu Anania

În 31 ianuarie 2017 se împlinesc şase ani de la trecerea în veşnicie a ÎPS Bartolomeu Anania.

Se cuvine în această zi să ne îndreptăm gândul către cel ce ne-a fost şi este vrednic model de tărie în lucrarea cea duhovnicească.

 “Doamne, tinde-Ţi patrafirul
peste faţa mea de lut,
sufletu-mi neghiob şi slut
să-l albeşti cu tibişirul
când amurgu-şi toarce firul
peste-un pic de gând tăcut.
Să-Ţi vorbesc, ne-aud vecinii,
iar osânda e păcat;
eu stau pe-un colţ plecat
şi să-mi scriu povara vinii,
pe când Tu, la vremea cinii,
să-mi şopteşti că m-ai iertat.
Aciuiaţi pe-o vatră nouă
vom purcede spre nou cânt;
eu, o mână de pământ,
Tu, lumină-n strop de rouă,
migăli-vom cartea-n două:
Tu, vreo trei, eu, un cuvânt.
Şi-ncălţându-Te-n sandale
să porneşti pe drum stelar,
într-ale slovelor chenar
eu opri-Te-voi din cale
şi-n minunea vrerii Tale
Te-oi sorbi dintr-un pahar.”
(Confessio, Bartolomeu Anania)

 

Read More

Pr. Proclu Nicău – pustnicul din Munţii Neamţului

Posted on Jan 29, 2017 in Slider | 0 comments

Pr. Proclu Nicău – pustnicul din Munţii Neamţului

Să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa pe părintele Proclu ce mult iubea rugăciunea cu lacrimi!

Este drept că încet sau mai repede încetăm să-i mai vedem în această viaţă pe părinţii rugători care încă mai ţin neamul. Totuşi, ne păstrăm nădejdea ca Bunul Dumnezeu să trimită necontenit îndrumători care să ţină aprinsă flacăra credinţei. 

Read More

Lumina de sub obroc – Întâlnire cu dl. Vasile Adamescu

Posted on Jan 27, 2017 in Conferinte, Evenimente, Noutăţi, Seri Duhovniceşti, Slider | 0 comments

Lumina de sub obroc – Întâlnire cu dl. Vasile Adamescu

Luni, 30 ianuarie 2017, la ora 20:00 la Biserica Studenţilor (Str. Haşdeu, nr. 45) am avut bucuria să organizăm  o întâlnire cu totul specială cu dl. Vasile Adamescu, sculptor, scriitor şi fost profesor la Liceul Special pentru 10649797_765167390281986_4349843203550332960_n Deficienţi de Vedere din Cluj Napoca. În cadrul întâlnirii am avut parte de o prezentare film a vieţii dlui Adamescu şi cu ajutorul interpretului Viorel Micu am reusit sa discutam direct cu dansul. Cei prezenţi au putut pune întrebări şi au primit răspunsuri din partea invitatului.

La Liceul Special pentru  Deficienţi de Vedere din Cluj Napoca au predat şi profesoarele Andaluzia Leahu şi Florica Sandu, cea din urmă chiar a reuşit să obţină aprobare de la Ministerul Educaţiei pentru a se înfiinţa în mod special o clasă cu un singur elev. După ce a terminat studiile liceale dl. Adamescu a intrat la Facultatea de Psihopedagogie Specială din Cluj Napoca pe care a absolvit-o în 1977 printre primii, S-a dedicat apoi carierei de profesor la L.D.V. ceea ce îl face ca astăzi să fie căutat de sute de foşti elevi ai săi. În anul 2012 a reuşit să publice volumul autobiografic “Înfruntând viața”, Editura Boema, în care îşi deapănă tot parcursul vieţii sale încă din fragedă pruncie de când a primit marele dar al evadării din întuneric, tăcerii crude şi bezna necunoaşterii.

La progresul propriei deveniri au lucrat o echipă întreagă de profesori care se întâlneau pentru prima dată cu această luptă de răbdare şi nădejde.

Dl. Vasile Adamescu scrie:

“M-am născut la 5 septembrie 1944, în comuna Borcea din judeţul Ialomiţa. Am fost cel de-al doilea copil al părinţilor mei, Zamfir şi Voica, ţărani săraci dar buni gospodari. Până la vâr15016276_933284510136939_255209255825527341_osta de 2 ani viaţa mea a decurs normal. Din nefericire, mama a încetat din viaţă prematur, după o banală răceală. Nu după mult timp, asupra mea avea să se abată o mare nenorocire: familia era plecată la câmp iar eu am rămas acasă în grija unei mătuşi. Am adormit pe prispă, moment în care a căzut o ploaie rece de toamnă din cauza căreia am răcit straşnic. Cum la aceea vreme, leacurile băbesti erau la putere bunica a încercat să mă trateze după cum ştia. După câteva luni, am început să-mi pierd cele mai elementare simţuri anume, văzul şi auzul. Tata m-a dus la medici dar în zadar.

Până la vârsta de 11 ani, am trăit în întuneric şi tăcere. după care am fost adus la Şcoala de nevăzători din Cluj. Florica Sandu, un dascal luminat, a reuşit imposibilul, învăţându-mă să vorbesc, să scriu, să citesc…”

Vă mulţumim pentru participare.

 

VASILE ADAMESCU ascor cluj

 

Conferința se poate asculta aici.

 

 

Read More

Ziua culturii naţionale – Mihai Eminescu

Posted on Jan 15, 2017 in Evenimente, Noutăţi, Slider | 0 comments

Ziua culturii naţionale – Mihai Eminescu

“Poeții adevărați sînt așezați în sacru… aproape de Dumnezeu.”

Ioan Pintea

FATA

SPATE

Read More

La Patinoar!

Posted on Jan 14, 2017 in Noutăţi | 0 comments

La Patinoar!

DUMINICĂ 15 Ianuarie 2017 vom merge la patinoarul de la CORA.

Invitaţia este  adresată atât celor care ştiu să patineze dar şi celor care încă nu ştiu şi vor să înveţe.

Cine doreste, este invitat!
Tura va fi de la 16:00 (sa fiti acolo de la 15:30), costa 15 lei biletul si 10 lei inchirierea patinelor.

* Pe baza carnetului de student/elev vizat beneficiati de o reducere de 5 lei.

Va asteptam!

patinoar2017

Read More

Binecuvântarea căminelor studenţeşti din Cluj-Napoca

Posted on Jan 10, 2017 in Evenimente, Noutăţi, Slider | 0 comments

Binecuvântarea căminelor studenţeşti din Cluj-Napoca
 
 
În fiecare an la invitaţia A.S.C.O.R. Cluj, un grup de preoţi însoţiti de un număr mare de studenţi ascorişti şi nu numai, obişnuiesc să binecuvânteze căminele de studenţi din Cluj. Această lucrare aduce spor la învăţat şi la examene, bunăcuviinţă şi aşezare în gândul lui Dumnezeu, Căruia i se cuvine locul în toate cele ce le facem.
 
Astfel, miercuri 11 ianuarie de la ora 18:00 te invităm să mergem cu toţii la toate caminele de la UBB. Joi, 12 ianuarie de la ora 19:00, vom merge la la căminele Economica 1 şi 2, şi la căminul Facultăţii de Teologie.
Vom cânta cu totii troparul “În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie!”, şi vom împărţi iconiţe.
 
În fiecare an studenţii ne-au primit cu bucurie şi frumoasă mirare. Le mulţumim încă de pe acum tuturor celor care ne vor însoţi si ne vor ajuta la buna desfăşurare a acestei activităţi.
 
Vă aşteptăm cu drag să veniti!

camin hasdeu ascor cluj sfintirea caminelor

                                                                                                                           foto napocanewsfoto

Read More

Pelerinaj pe jos la Mănăstirea Nera

Posted on Jan 9, 2017 in Albume foto, Evenimente, Noutăţi, Pelerinaje, Slider | 0 comments

Pelerinaj pe jos la Mănăstirea Nera

Sâmbătă, 21 ianuarie 2017 vom organiza primul pelerinaj pe jos de anul acesta la Mănăstirea Nera.

Vom porni cu autocarele din Cluj noaptea de vineri spre sâmbătă la ora 4:00 de la Casa de Cultură a Studenților, până în Sasca de unde vom parcurge ultimii 20 km pe jos, spre mănăstire.

Aici ne vom întâlni cu obștea, vom asculta un cuvânt de învățătură din partea părintelui Teofan, duhovnicul Mănăstirii, și cei care doresc pot cumpăra produse Nera Plant direct de la laboratorul Sfinşii Doctori Fără De Arginţi.

Maicile de la Mănăstirea Nera au o alta randuiala decât suntem noi obișnuiți, la ele, Liturghia de duminică începe sâmbătă noaptea spre duminică la 00:30 și se termina pe la 2:30-3:00.

Nu vom rămâne pe noapte la manastire(fără cazare), ci îndată după Liturghie vom pleca spre Cluj.

Cei care vor dori să ajungă mai devreme în Cluj vor putea pleca la ora 20-21 (când se va termina pelerinajul) și sa ajungă acasă la 2-3 noaptea, fie să rămână sâmbătă noapte la slujba Sfintei Liturghii care va începe la ora 00:30 şi se termină la 03:00 și apoi  să plece imediat după pentru a ajunge în Cluj undeva pe la ora 8-9 duminică dimineața.

Cei care vor să rămână la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nera, pentru a se putea împărtăși, au nevoie de binecuvântarea duhovnicului şi să nu mai mănânce sau să bea nimic cu 8 ore înainte, adică de la ora 15:00.

Costul pelerinajului este de 80 lei.

Detalii și înscrieri la:
Luiza – 0722838286,
Ioana – 0751341209,
Alexandru – 0725651781,
Silviu – 0752504390.

pelerinaj ascor cluj la manastirea nera

Read More

O întâlnire cu Ierom. Filip din Filipine

Posted on Jan 5, 2017 in Conferinte, Evenimente, Noutăţi, Seri Duhovniceşti, Slider | 0 comments

O întâlnire cu Ierom. Filip din Filipine

Luni, 9 ianuarie 2017, la ora 20:00 vom avea bucuria să ne întâlnim cu un invitat deosebit, pr. Ierom. Filip (Balingit) din Insulele Filipine, care ne va vorbi despre spiritualitatea creştină prezentă în spaţiul asiatic. În cadrul întâlnirii cei prezenţi vor avea ocazia să pună întrebări şi să primească răspunsul de la invitatul nostru.

Ştim despre părintele Filip că a fost hirotonit în 23 iulie 2015 de către Înaltpreasfinţitul George al Canberrei, în cadrul slujbei rânduite în Catedrala din Strathfield, NSW, Australia sub îndrumarea şi binecuvântarea Mitropolitului Ilarion al Americii de Est şi New York  al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor (R.O.C.O.R. Russian Orthodox Church Outside Russia).

O parte din studiile Pr. Filip au fost făcute la Moscova. În Filipine a ţinut o serie de conferinţe pentru studenţi. Unele dintre ele au fost cuprinse în domeniul Economiei Comportamentale (Behavioural Economics), un curent de cercetare nou, care studiază factorii psihologici, sociali, cognitivi şi emoţionali asupra deciziilor economice ale indivizilor şi instituţilor şi totodată consecinţele lor asupra preţurilor de piaţă, alocării de resurse şi ale realităţii în sine. Pr. Filip consideră că în lumea  de astăzi se observă o carenţă majoră a gândirii critice, omul în calitate doar de consumator şi-a pierdut capacitatea de a problematiza ceea ce îl conduce la o stare de acceptare directă şi totală a ceea ce i se oferă printr-o imagine aparent bună. De aici vine şi starea duhovnicească de uitare, lene şi neştiinţă.

Vă aşteptăm cu tot dragul să participaţi!

pr-filip-filipine balingit ascor cluj

 

Conferința se poate asculta aici.

Read More

Urare de noul an

Posted on Dec 30, 2016 in Evenimente, Noutăţi, Slider | 0 comments

Urare de noul an

A.S.C.O.R. Cluj Napoca vă urează un an cu lucrări binecuvântate de Dumnezeu!

În 1 septembrie, ziua rânduită de Biserică să ne fie început de an bisericesc, în 1 ianuarie şi în fiecare zi se cade să punem un hotar între cele care s-au dovedit vechi şi cele care se arată noi, roditoare.
La mulţi ani întru Hristos!

 

boboteaza-ascor cluj

Read More

Dublă lansare de carte – ELENA DULGHERU

Posted on Dec 19, 2016 in Albume foto, Conferinte, Evenimente, Noutăţi, Slider | 0 comments

Dublă lansare de carte – ELENA DULGHERU

Miercuri, 21 decembrie 2016 la ora 17:00 , în sala H1 a Cantinei Studenţilor din Campusul Haşdeu (lângă Biserica Studenţilor) ne-am întâlnit cu dna Elena Dulgheru, cunoscută ca poet, critic de film, publicist. Evenimentul a fost prilejuit de dubla lansare de carte cu titlurile “EROTICO-APOCALIPTICA. POEME DIN TEMPLUL TATĂLUI” şi “TARKOVSKI. FILMUL CA RUGĂCIUNE”. Totodată pe lângă conferinţa dnei Elena Dulgheru am avut şi bucuria unui recital poetic.

Vă mulțumim pentru participare. 

 

elena-dulgheru-2

 

Conferința se poate asculta aici.

 

 

Read More

Întâlnire cu dl. Ion Costin Manoliu

Posted on Dec 17, 2016 in Conferinte, Evenimente, Noutăţi, Slider | 0 comments

Întâlnire cu dl. Ion Costin Manoliu

Luni seara, după slujba sfântului Maslu, de la ora 20:00 în sala C4 a Cantinei Studenţilor din Campusul Haşdeu (lângă Biserica Studenţilor) am continuat întâlnirile noastre de seamă cu oameni de cultură. De data aceasta l-am avut invitat pe dl. Ion Costin Manoliu, cunoscut scriitor şi scenarist.

Despre invitat ştim că a avut şi are în continuare o contribuţie considerabilă asupra scenariilor radiofonice difuzate pe canalele naţionale de radio, şi o serie de articole publicate în presa religioasă referitoare la viaţa şi învăţătura părintelui Arsenie Boca.

Dintre scenariile radiofonice amintim: Secretul Fortului 13, Exerciţii de memorie, o paranteză tristă a istoriei, ş.a.

Dintre articolele de presă amintim: Pe urmele Părintelui Arsenie Boca – Mărturia doamnei Maria Ballasch, Amintirile Maicii Glicheria, Parintele Arsenie Boca in amintiri – Marturiile Parintelui Ioan Sofonea, Pe urmele Parintelui Arsenie Boca – Intalnirea cu Nichifor Crainic, Pe urmele Parintelui Arsenie Boca – Student la Academia de Belle Arte din Bucuresti (publicate în rubrica de Spiritualitate a revistei Formula AS).

‘Am cunoscut foarte mulţi oameni care l-au cunoscut personal şi direct pe părintele Arsenie, începând chiar din 1940 şi până aproape de trecerea la Domnul a părintelui, în 1989. Mi-au rămas foarte multe ore filmate cu aceşti oameni care l-au cunoscut, poate peste 30 de ore. Aşa s-a născut şi acest al doilea film, intitulat ‘Întâlniri cu un sfânt’ care se referă doar la perioada 1968-1988, adică perioada în care părintele Arsenie Boca a pictat biserica ‘Sfântul Nicolae’ din satul Drăgănescu şi în care foarte mulţi dintre cei care l-au cunoscut în anii ’40-’48 la mânăstirea de la Sâmbăta l-au putut reîntâlni sau copii acestora sau oameni care pur şi simplu erau sfătuiţi să meargă şi să ceară un sfat’, a afirmat Ion-Costin Manoliu.

dl-ion-costin-manoliu

 

Conferința se poate asculta aici.

 

Read More

Pelerinaj de colinde la mănăstirile Lainici, Prislop şi Lupşa

Posted on Dec 16, 2016 in Evenimente, Noutăţi, Pelerinaje, Slider | 0 comments

Pelerinaj de colinde la mănăstirile Lainici, Prislop şi Lupşa

A.S.C.O.R. Cluj organizează sâmbătă, 17 decembrie, un pelerinaj de colinde la mănăstirile Lainici, Prislop şi Lupşa. Cei 100 de tineri înscrişi vor pleca din Cluj la ora 03:00 după care vor avea prima oprire la mănăstirea Lainci unde vor putea participa la Sfânta Liturghie. La sfârşitul slujbei tinerii vor colinda obştea mănăstirii şi pe cei prezenţi.

Paşii lor se vor îndrepta apoi către Mănăstirea Prislop unde a devenit o frumoasă tradiţie ca în fiecare an, să cântăm colinde din închisori la mormântul părintelui Arsenie Boca.

Pelerinajul va fi încununat cu o oprire  la Mănăstirea Lupşa.

Acest pelerinaj este ultimul din acest an în care tinerii din A.S.C.O.R. Cluj au avut parte de peregrinare în multe locuri ale ţării  în fiecare lună.

Văzând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ieşirilor şi intrărilor noastre în anul ce aproape a trecut nu putem decât să aducem mulţumire, şi cu smerită cugetare să aşteptăm să vedem ce porţi ne va deschide în vremurile ce vor veni

afis-lainici-prislop-lupsa.

Read More

A şasea seară duhovnicească – Pr. Arhim. Nicodim Petre

Posted on Dec 14, 2016 in Conferinte, Evenimente, Noutăţi, Seri Duhovniceşti, Slider | 0 comments

A şasea seară duhovnicească – Pr. Arhim. Nicodim Petre

Joi, 15 decembrie 2016 am avut bucuria să ne reîntâlnim cu Pr. Arhim. Nicodim Petre coordonatorul Departamentului Tineret şi Misiune în universităţi din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor. care a participat la ora 18:00  la slujba vecerniei la Catedrala Mitropolitană la sfârşitul căreia a ţinut o cuvântare cu tema “Frica – îngrădire a libertăţii”. La ora 20.00 la Amfiteatrul Facultății de Chimie – Str. Arany Janos, nr. 14părintele Nicodim  a  susţinut o conferinţă cu tema “A fi sau a nu fi căsătorit – asta e o întrebare a omului” şi a răspuns la întrebările adresate de către tineri şi cei prezenţi.

Aceasta a fost ultima seară duhovnicească a Postului Naşterii Domnului din anul 2016.

Vă mulţumim pentru participare!

pr-nicodim-petre-3 ascor cluj

 

Conferința se poate asculta aici.

 

 

Read More

Vulnerabilizarea tinerilor: supraprotecţie şi constrângeri – Prof. Dr. Adrian Opre

Posted on Dec 10, 2016 in Conferinte, Evenimente, Inregistrari video, Noutăţi, Slider | 0 comments

Vulnerabilizarea tinerilor: supraprotecţie şi constrângeri – Prof. Dr. Adrian Opre

Luni 12 decembrie 2016, la ora 20:00 (după slujba Sf. Maslu) la Sala C4 a Cantinei Studenţilor din Campusul Haşdeu (lângă Biserica Studenţilor, Str. Haşdeu, nr. 45) ne-am întâlnit cu Prof. Dr. Adrian Opre care ne-a vorbit despre “Vulnerabilizarea tinerilor: supraprotecţie şi constrângeri”.

Ştim despre domnul Adrian Opre că este decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, predă la catedra de Psihologie Generală.

Vă mulţumim pentru participare!

adrian-opre-2016

 

Conferința se poate asculta aici.

 

Read More