Aici puteți asculta și descărca înregistrări doar din pelerinajul din Macedonia.

Pentru cele din celelalte pelerinaje, click pe numele țării: Israel, Serbia, Turcia și Grecia, Bulgaria, Egipt, Georgia și Armenia.

Dacă doriți înregistrările Părintelui Ciprian de la Bisericuța din Hașdeu, click aici.

Dacă doriți înregistrările de la conferințe ținute în diverse alte locuri (de ex. Doxologia, Radio Renașterea, Radio Antena Satelor, în diferite parohii, etc.), click aici.

Pentru înregistrările cu Părintele Ciprian din taberele ASCOR pentru studenți și cele pentru familii, click aici.

Pentru întâlnirile cu studenții noi, în pandemie, pe Zoom, click aici.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-19
Scurtă istorie a Serbiei și a macedonenilor. Despre capitala Serbiei - Belgrad

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-19
Despre Patriarhatul sârbesc de Pec și cum ortodoxia din Serbia a salvat credința ortodoxă în Banatul românesc. Despre reînființarea Patriarhiei de Pec în timpul domniei lui Suleiman Magnificul, în 1520. Despre goți

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Belgrad_Biserica Sf. Arhangheli din Belgrad - construită în stil austriac

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Despre Cetatea Belgradului, Kalemegdan. În interiorul cetății se află o biserică închinată Sf. Parascheva unde au stat moaștele Sf. Parascheva, Biserica Rojița (Trandafirașul) și Biserica Sf. Spas ( de la Ispas)

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Despre dinastia domnitorilor și sfinților Nemanja. Sf. Sava este începătorul neamului sârbilor ca popor și cultură

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Despre Sf. Simeon Nemanja și fiii lui. Viata Sf. Sava este asemănătoare cu cea a regelui Boris-Mihail al Bulgariei și a fiului său, Samuil

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Despre Sf. Cneaz Lazăr și regele Ștefan Dușan

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Scurt cuvânt despre Mănăstirea Manasija și asemănarea dintre Mănăstirea Ravanica și Mănăstirea Cozia

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-20
Despre cum au fost creștinați și au rămas creștini românii. Sf. Fotie cel Mare a înțeles cât de mare a fost necesitatea slavilor de a avea slujbele în limba lor și i-a rugat pe cei doi frați, Kiril și Metodiu să întocmească un alfabet slavon după cel grec. Sfinții Clement și Naum, frați și ucenici ai Sfinților Kiril și Metodiu, au finalizat alfabetul slavon, au tradus cărțile bisericești din limba greacă și au propovăduit slavilor în limba lor. Datorită acestor sfinți, Clement și Naum, noi suntem acum ortodocși. Despre Țaratul Bulgar și influența lui în Țările Române

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-21
Despre orașul și lacul Ohrid. Mănăstirile construite de Sf. Clement și Sf. Naum. Lucrarea celor doi sfinți de creștinare și alfabetizare a slavilor din această zonă. Sf. Clement, fiind slav, a șlefuit alfabetul și l-a denumit după părintele său duhovnicesc, Kiril. Despre aprecierea și dragostea sârbilor pentru poetul român Nichita Stănescu

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-21
Despre Sf. Nicolae Velimirovici și cele mai de seamă scrieri ale sale (Proloagele de la Ohrid și Rugăciuni pe malul lacului)

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-21
Despre Nichita Stanescu și concursul internațional de poezie din 1982, din Struga, Macedonia

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-21
Biserica Sf. Clement. În această biserică se găsește icoana și moaștele Sf. Ioanikie Rakotinski

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-21
Despre viața și lucrarea Maicii Tereza de Calcuta

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-22
Despre Mănăstirea Nasterii Maicii Domnului Kalista de pe malul lacului Ohrid

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-22
Rugăciuni la malul lacului si câteva repere din viața Sf. Nicolae Velimirovici

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-22
Viața Sf. Nicolae Velimirovici (partea 1)

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-22
Viata Sf. Nicolae Velimirovici (partea 2) după hirotonia întru preoție. Activitatea lui în USA și Europa pentru a spijini poziția sârbilor și iugoslavilor în perioada celor două războaie mondiale

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-22
Despre Kalist monahul - ucenicul Sf. Nicolae Velimirovici și despre Samuil - țarul Bulgariei

Pelerinaj Macedonia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-23
Rugăciuni pe malul lacului și câteva întâmplări povestite de monahul Kalist, ucenicul Sf. Nicolae Velimirovici
1 2