1 2 7

Rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostoli și pentru toți credincioșii (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-30
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 17, 9: ,,Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.”

Sunt bolile urmări ale păcatului (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-23
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 9, 1-3: ,,1.Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. 2.Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? 3.Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.”

Training/Formare voluntari ATCOR Cluj

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-19
Despre bucuria de a fi voluntar

Milostenia și „limitele” ei: cui, cât, cum și unde dăm

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-17
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Nevoia de a-ți mărturisi credința

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-16
Cum să-L mărturisim pe Hristos în lumea actuală? Să zici, cât să zici, cum să zici, în ce fel să zici? (emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Închinare în duh și în adevăr (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-16
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 4

Discreția lui Dumnezeu (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-09
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 15, 9-13: ,,Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi”

Așteptarea și nădejdea cheamă prezența lui Dumnezeu (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-02
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 16, 3: ,,Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? ”

Orice cuvânt de la Dumnezeu aduce multă pace (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-25
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evangheliile după Ioan 20, 19 (,,Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!”) și Luca 24, 33 (,,Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, ”)

Credinței, oricât de mici ar fi ea, i se descoperă Adevărul

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-18
cuvânt în parohia Gledin (din Bistrița). Părintele a vorbit și despre viața Sf. Pahomie de la Gledin și despre Mitropolitul Iacob Stamati

De ce s-a cutremurat pământul și mormintele s-au deschis la Răstignirea Mântuitorului (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-18
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Matei 27, 50-53: ,,Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.”

Înțelesuri duhovnicești ale Săptămânii Mari - Luarea crucii (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-11
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 8, 34: ,,Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.”

Vinovăția omului

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-06
conferință ținută la Catedrala Ortodoxă din Beclean

Despre vestirea patimilor (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-04
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 10, 32-34: ,,Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia.”

Neamul necredincios (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-28
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 9, 19: ,,Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine.”

A-ți purta crucea înseamnă a răbda durerea nesatisfacerii unei patimi (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-21
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 8, 34: ,,Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.”

Postire și postare sau despre cum sa postim de la tehnologie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-15
conferința a avut loc pe conturile de Facebook și YouTube Doxologia.ro

Boala nu este în mod necesar o consecință a păcatelor (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-14
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 2, 1-5: ,,1. Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. 2. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. 3. Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inşi. 4. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. 5. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”

Virtutea credinței (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-07
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 1, 45-49: ,,Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.”

Cum să ajungem la smerenie și pocăință?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-03-01
conferința a avut loc pe conturile de Facebook și YouTube Doxologia
1 2 7