Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian-Traian Negreanu doar de la conferințe ținute în diverse locuri (nu de la Bisericuță) (de ex. Doxologia, Radio Renașterea, Radio Antena Satelor, în diferite parohii, etc.).

Dacă doriți înregistrările de la Bisericuța din Hașdeu, click aici.

Pentru înregistrările cu Părintele Ciprian din taberele ASCOR pentru studenți și cele pentru familii, click aici.

Pentru întâlnirile cu studenții noi, în pandemie, pe Zoom, click aici.

În fine, pentru cele din diferitele pelerinaje, click pe numele țării: Israel, Serbia, Turcia și Grecia, Bulgaria, Egipt, Georgia și Armenia.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2 3 10

Să fii creștin - greu sau ușor?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-16
conferință cu membrii unei parohii românești în Santander (Spania)

Să ne ferim de dubla judecată (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-12
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 13, 10-17: ,,10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. 11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; 12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. 13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. 14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! 15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? 16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? 17. Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El. ”

Perseverența în rugăciune - cheia Raiului (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-05
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 18, 35-43: ,,35. Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. 36. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. 37. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. 38. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! 39. Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! 40. Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: 41. Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! 42. Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. 43. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.”

Atenție, sus se lucrează mântuirea voastră (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-28
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 18, 18-27: ,,18. Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 19. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. 20. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 21. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. 22. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. 23. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. 24. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! 25. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu. 26. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? 27. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

Dumnezeu răspunde gândurilor noastre (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-21
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 12, 13-21: ,,13. Zis-a Lui cineva din mulţime: Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. 14. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi? 15. Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. 16. Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 17. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 18. Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; 19. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 21. Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.”

Prin postire, spre despătimire

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-15
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Pilda samarineanului milostiv - între ascultarea de Dumnezeu și încremenirea în proiect (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-14
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 10, 25-37: ,,25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? 27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. 29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? 30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. 31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. 32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. 33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, 34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. 35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. 36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? 37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.”

Mustrarea conștiinței este iadul (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-07
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 16, 24: ,,... Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.”

Ce este dincolo de această viață?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Poticniri pe calea împlinirii rugăciunilor (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 43-47: ,,43. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, 44. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. 45. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? 46. Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. 47. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată.”

Răul are obiceiul de a se ascunde (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-24
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 26-39: ,,26. Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este în faţa Galileii. 27. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. 28. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui. 29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. 30. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. 31. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. 32. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. 33. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. 34. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. 35. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. 36. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. 37. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. 38. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: 39. Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.”

Să nu dorim minuni și arătări (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-17
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 9-10: ,,9. Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? 10. El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă.”

Învierea tânărului din Nain - Să nu ne plângem egoist pe noi înșine (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-10
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 7, 13: ,,Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!” (în grecește, I s-au străpuns măruntaiele și rărunchii și inima de durere Domnului)

De ce să-i iubim pe vrăjmașii noștri (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-03
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 6, 31-36: ,,31. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; 32. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. 33. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. 34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. 36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.”

Pescuirea minunată - să nu căutăm minuni (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-09-26
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 5, 4-6: ,,4.... i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. 5. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. 6. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. ”

Dumnezeu nu se rușinează (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-09-19
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 8, 34-38: ,,34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. 35. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. 36. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? 37. Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? 38. Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.”

Înălțarea lui Dumnezeu - înălțarea noastră (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-09-12
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 3, 14: ,,Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului”

Tatăl risipitor de dragoste (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-09-05
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Matei 21, 37 (din Pilda lucrătorilor viei): ,,La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu”

Să nu facem promisiuni (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-08-29
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 6, 22-26: ,,22...Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da. 23. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu. 24. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul. 25. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. 26. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.”

Pilda datornicului nemilostiv - Dumnezeu ne iartă mult, noi puțin (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-08-22
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Matei 18, 26-27: ,,26. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. 27. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.”
1 2 3 10