Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian-Traian Negreanu.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2 180

Faptele Apostolilor, 15

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-10-06

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-10-04
Eleazar dovedește prin rugăciunea sa că știe că Dumnezeu nu e doar Atoatefăcător, ci și Atotțiitor. Rugăciunile rostite din adâncul inimii se împlinesc în timp, iar dacă nu se împlinesc, vom fi lămuriți de ce nu ni se dă ce am cerut. Ascultarea de oamenii duhovnicești - șansa șanselor

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-10-02
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-10-02
Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor. Cuvintele pe care le rostim sunt ființe vii care caută să se întrupeze în viața noastră; cuvintele și gândurile rele despre alții îi țin pe aceștia în închisori de gând, răpindu-le puterea de a se schimba în bine și aducând asupra noastră lucrarea diavolului. Să îi vorbim de bine pe cei care ne fac rău și ne vorbesc de rău, pentru că aceasta este calea prin care se revarsă asupra noastră harul lui Dumnezeu și suntem protejați

Evanghelia de la Marcu

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-10-02
Se pare că evanghelistul Marcu a fost acel tânăr care a mers după Hristos, în noaptea Patimilor; în casa părinților săi s-ar fi petrecut Cina cea de Taină. Evanghelia lui Marcu este cea mai vie, în sensul că e simplă, deschisă, sinceră. Se crede că e relatrea scrisă a predicilor orale ale Apostolului Petru

Faptele Apostolilor, 15

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-29
Despre comunitatea din Antiohia și lucrarea vizibilă a Duhului Sfânt în mijlocul păgânilor convertiți la creștinism. Apostolul Barnaba – ajutător al celor desconsiderați de toată lumea. Uneori lucrurile nu se rezolvă prin împăcare imediată și discuții, ci prin îndepărtare în timp și spațiu

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-27
Avraam dorea noră dintre rudele sale nu pentru a-și păstra averile sau numele, ci pentru că Dumnezeu îi făgăduise că din neamul lui avea să iasă un popor credincios. Despre pericolul celor care au daruri mari de a-i nesocoti pe ceilalți. Avraam - chipul Tatălui, Eleazar - chip al îngerilor

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Pescuirea minunată. Credința depășește rațiunea, dar are mult mai multe în comun cu raționalul, decât cu iraționalul - cu acesta din urmă se ocupă diavolul. Apostolii și-au temeluit credința în Hristos pe mărturia Sfântului Ioan Botezătorul despre Mântuitorul, pe întâlnirea cu El după aceasta și pe minunea prinderii peștilor. Despre cuvântul părintelui Arsenie Papacioc: trăirea prezentului vindecă trecutul și biruie viitorul

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Programul pe săptămâna viitoare

Evanghelia de la Matei

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Evanghelia Sfântului Matei a fost scrisă în primul rând pentru evrei, de aceea insistă pe anumite legi vechi-testamentare. Locuri deosebite în Evanghelia de la Matei: fuga în Egipt, ispitirea din pustie a Mântuitorului, predica de pe munte, trimiterea apostolilor la propovăduire, cap. 18, cap. 19 – despre căsătorie, parabola nunții Fiului de Împărat, înfățișarea Judecății de Apoi, spânzurarea lui Iuda și părerea lui de rău, dar care a rodit denădejde, relatarea ieșirii din morminte a drepților, în ziua Învierii lui Hristos

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-20
Întrebările lui Eleazar privind trimiterea sa pentru a aduce mireasă lui Isaac vădesc o înțelepciune de tip practic. Dumnezeu nu răspunde la orice credință, la orice voință a noastră, oricât de intensă ar fi. Dumnezeu răspunde doar la dorința care nu iese din Poruncile Sale și la credința care se temeluiește pe lucruri trăite, pe faptul că am cunoscut asistența lui Dumnezeu

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-18
Luarea crucii și urmarea lui Hristos. Nu este firesc creștinului ortodox să propovăduiască celorlalți peste voia lor, să le impună Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirea se face cu rânduială și înțelepciune. A purta crucea înseamnă a nu te rușina de Hristos

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-18
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 875)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim. Omul care nu poate să înțeleagă în decursul unei vieți că Dumnezeu îl iubește cu iubire nebună, a trăit degeaba. Suntem cârtitori, nemulțumiți, uituci, nepăsători – de aceea vin ispitele. Despre greșeala intelectualilor de a distruge orice bine care poate să vină și de a-și închide, astfel, toate ieșirile

Evanghelia de la Matei (întâlnirea 876)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Greșeala fundamentală a lui Petru a fost mândria, lauda prin care s-a separat de ceilalți apostoli la Cina cea de Taină - de aceea a căzut și s-a lepădat de Hristos în curtea lui Caiafa. Răul e îngăduit de Dumnezeu pentru a nu știrbi libertatea persoanelor și pentru că prin cele rele ne smerim

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 874)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-08
Nașterea Maicii Domnului. Un motiv pentru care Dumnezeu nu ne împlinește cereri pe care le facem cu stăruință este că acestea nu ne sunt de folos, ne-ar face rău și sunt adesea prostești. E necesar să mulțumim pentru cererile pe care nu ni le-a împlinit Dumnezeu. Rămânând încrezători în Dumnezeu, chiar dacă nu ni se împlinesc cererile, ne asemănăm cu Dumnezeu

Banii nu aduc fericirea (întâlnirea online 873)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-06
(conferință pe postul de radio Antena Satelor) Despre comportamentul mândru al dregătorului tânăr și bogat și urmarea acestui comportament. Despre mai multe feluri de bogăție. De ce este odihnitoare vorba părintelui Teofil Părăian: “Dă-mi, Doamne, cât am nevoie și un leu în plus”

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 871 în perioada de pandemie datorată COVID-19 / război din Ucraina)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-04
Tânărul bogat. Dumnezeu cere de la tânărul dregător ceea ce nu a cerut nici de la apostoli - mândria atrage încercarea. Ca să ne ferească Dumnezeu de cel rău, trebuie să ne smerim. De la a nu ierta și de la a te mândri vine tot răul

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-04
Programul pe săptămâna viitoare
1 2 180