În Sfânta și Marea Vineri se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se mai face încă pomenire și de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstingnit împreună cu El.

Astăzi, în Vinerea cea Mare, Vinerea Pătimirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne aducem aminte de suferințele Domnului pentru noi și pentru a noastră mântuire, de scuipările, de bătăile, de chinuirile de tot felul, de batjocurile, de răstignirea pe cruce și de moartea pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care toate s-au făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ne-am pregătit vreme îndelungată pentru aceste întâmpinări, pentru aceste gânduri și simțăminte care ne pun în legătură cu iubirea Mântuitorului arătată pe cruce, ne pune în legătură cu jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos adusă pentru noi. Fiind lucru mai presus de fire, fiind mai presus de lume, cu greu putem să apreciem aceste pătimiri pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a primit pentru mântuirea noastră și în măsura în care le înțelegem sau înțelegem ceva din ele, stăm și noi în fața Domnului Hristos, în fața crucii, stăm împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul și cu Maica Domnului în apropierea crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și învățăm de la El să iertăm pe vrăjmașii noștri. Căci Domnul Hristos a zis: „Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac” (Lc. 23, 34), iar aceasta a zis-o despre răstignitorii Săi. Învățăm de la Domnul Hristos să ne încredințăm toate ale noastre în mâinile lui Dumnezeu, căci Domnul Hristos fiind pe cruce, a zis către Dumnezeu: „Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul meu” (Lc. 23, 46). Învățăm de la Domnul Hristos să împlinim toate lucrurile până la deplinătatea lor. Căci îl auzim pe Domnul Hristos zicând: „Săvârșitu-s-a” (In. 19, 30). Învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos ceva despre măreția pocăinței, pentru că tâlharul cel bine cunoscător, care și-a dat seama că pentru păcatele lui pătimește, că pentru ale lui păcate este răstignit împreună cu Domnul Hristos, care este nevinovat, a zis către Mântuitorul: „Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta”, iar Domnul Hristos i-a răspuns: „Adevăr grăiesc ție, astăzi vei fi cu mine în Rai” (Lc. 23, 42-43). Toate acestea pomenindu-le, cerem de la Dumnezeu ajutor ca să înțelegem cât mai bine cele ce s-au făcut pentru noi și înțelegându-le, recunoștința noastră să fie cât mai deplină. Conduși de Sfânta noastră Biserică în această zi de Vinere Mare, în această zi de Vineri întunecată și luminată. Întunecată pentru că s-a întunecat soarele și s-a cutremurat pământul, dar și luminată, pentru că-i luminată de iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se arată Dumnezeu Însuși, Cel ce este iubire; întru această zi binecuvântată de Dumnezeu ne îndemnăm unii pe alții cu cuvintele Bisericii și zicem:

„Pe cel ce S-a răstignit pentru noi veniți toți să-L lăudăm că pe acesta L-a văzut Maria – e vorba de Maica Domnului – pe cruce și a zis: Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu”.

Pr. Teofil Părăian

Denia celor 12 Evanghelii (înregistrarea din 2018) se poate asculta aici:

Ceasurile Împărătești (înregistrarea din 2018, lipsește puțin de la început) se pot asculta aici:

Prohodul Domnului (înregistrarea din 2018) se poate asculta aici: