Astăzi, 08 octombrie 2021, se naște în ceruri un nou rugător fierbinte pentru Cluj, pentru țară, pentru toți cei aflați în grele suferințe, dar și pentru fiecare dintre noi.
 
După o viață petrecută în deplină smerenie, ascultare și credință în Iisus Hristos Domnul, Preasfințitul Vasile trece astăzi la cele veșnice.
„Om al jertfei”, după cum îl numește și Înaltpreasfințitul Părinte și Mitropolit Serafim, Preaiubitul nostru ierarh și-a închinat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, împlinind astfel poruncile Mântuitorului: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta (…) Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Marcu 12, 30-31).
 
Preasfințitul Părinte Vasile a fost sprijin bolnavilor, izvor de putere pentru cei deznădăjduiți, cămin pentru cei fără de casă, părinte pentru cei orfani… A fost Fiu, a fost Preot, a fost Ierarh, a fost Îndrumător a sute și poate chiar mii de suflete.
 
De-a lungul timpului ne-a fost alături, ne-a sprijinit, ne-a povătuit, ne-a modelat sufletele prin frumoasele învățături și pilde vii, ne-a fost Acel Exemplu. De astăzi înainte, toți cei care am fost părtași la acestea avem datoria și obligația morală de-ai duce mai departe exemplul și învățăturile.
Privind retrospectiv, putem astfel observa imensa moștenire spirituală, nemărginita dragoste față de tot Omul pe care Preasfințitul o avea. De aici, îndreptățiți sunt toți cei care atribuie când se referă la Preasfinția Sa cuvinte precum „omul rugăciunii și al răbdării”, „un om de pace ruptă din Rai”, „Bunătate și blândețe filocalică”, „arhiereu cu vocație și un mărturisitor al lui Hristos în mijlocul oamenilor”.
 
Acesta a fost, acesta este și acesta va fi Preasfințitul Vasile în sufletele și în amintirea tuturor acelora care au avut bucuria de a-l cunoaște – un „Sfânt pe Picioare”.
Îl rugăm pe Domnul Milelor să-l odihnească pe Preaiubitul nostru Ierarh cu Sfinții Săi!
Veșnică pomenire!

,,𝑻𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍 𝒑𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒊̂𝒍 𝒑𝒆𝒕𝒓𝒆𝒄𝒆𝒎 𝒊̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒂𝒔𝒕𝒂̆ 𝒗𝒊𝒂𝒕̦𝒂̆, 𝒗𝒂̆ 𝒊̂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒏 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒊𝒆 𝒊̂𝒏 𝒂𝒔̦𝒂 𝒇𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒕̦𝒖𝒊𝒕 𝒊̂𝒏𝒄𝒂̂𝒕 𝒔𝒂̆ 𝒏𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂̆𝒎 𝒗𝒆𝒔̦𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂. 𝑪𝒖 𝒕𝒐𝒕̦𝒊𝒊 𝒂𝒎 𝒕𝒓𝒆𝒄𝒖𝒕 𝒑𝒓𝒊𝒏 𝒊̂𝒏𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂̆𝒓𝒊 𝒔̦𝒊 𝒈𝒓𝒆𝒖𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊, 𝒅𝒂𝒓 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒆𝒂 𝒏𝒆-𝒂𝒖 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒅𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒏𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒖𝒕𝒆𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒆𝒊. 𝑰̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒊̂𝒏𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂̆𝒓𝒊 𝒏𝒖 𝒔𝒖𝒏𝒕𝒆𝒎 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒖𝒓𝒊, 𝒐 𝒂𝒗𝒆𝒎 𝒑𝒆 𝑴𝒂𝒊𝒄𝒂 𝑫𝒐𝒎𝒏𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒄𝒖 𝒏𝒐𝒊, 𝒊̂𝒊 𝒂𝒗𝒆𝒎 𝒑𝒆 𝑺𝒇𝒊𝒏𝒕̦𝒊𝒊 𝑷𝒂̆𝒓𝒊𝒏𝒕̦𝒊, 𝒂𝒗𝒆𝒎 𝑩𝒊𝒔𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂, 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝒔̦𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂̆𝒊𝒎. 𝑺̦𝒊, 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒂𝒕𝒆, 𝒊̂𝒍 𝒂𝒗𝒆𝒎 𝒑𝒆 𝑫𝒖𝒎𝒏𝒆𝒛𝒆𝒖. 𝑬𝒍 𝒏𝒖 𝒏𝒆 𝒗𝒂 𝒍𝒂̆𝒔𝒂 𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂̆ 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒖𝒓𝒊.”
 
Preasfințitul Părinte Vasile (1948-2021)