Autor: Bogdan Herțeg

           Treisprezece întâlniri cu copii de liceu și cu profesori de-ai lor au fost înregistrate, ducând la apariția acestei cărți despre arta de a scrie. Aceste lecții reprezintă „o istorisire” care trebuia spusă pentru a muta privirea celor tineri, măcar pentru câteva clipe, de la cele trecătoare la cele netrecătoare pornind de la texte literare. Cuvântul a fost și subiectul și calea de a ajunge la el, iar miza a fost raportarea la o literatură a revelației, la acea poeticitate profundă care poate substanțializa în mod minunat existența noastră.

            Acest proiect a debutat cu un afiș fără pretenții grafice pus pe holurile Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, însă s-a dovedit din nou cât de important este dialogul cu tinerii. De altfel, în învățământul de stat, dar și în școli particulare, există cadre didactice ale căror vieți s-au atins de Adevăr, iar acum se întreabă cum pot da mai departe din acest dar minunat fără a leza libertatea de conștiință a celor aflați în grija lor.  

            „Copiii și tinerii, așa cum sunt ei azi, sunt «opera» întregii societăți, cu tot ce le-a pus aceasta la îndemână. De aceea, pentru a le disloca dezinteresul și inerția motivațională, precum și pentru a le recâștiga preocuparea bună, profesorul Bogdan Herțeg pare a o lua de la zero. Pentru o recuperare stringentă, fără să-și dea seama, el înfăptuiește mai degrabă un exercițiu de mentorat. Dascălul devine în subsidiar un mentor. Tinerii au nevoie de un asemenea observator-sfătuitor, care să le arate mai multe căi de gândire și care să-i facă să se cunoască pe sine, dezvoltându-le abilitatea de a-și descoperi liber potențialitățile sau latențele lor neștiute. Iar când în aceeași persoană se îmbină atât mentorul, cât și profesorul, se întâmplă un lucru minunat! (..) Profesorul pare să dețină acea acuitate subtilă la acustica sufletelor fragile din fața lui, la armonicele lor profunde; el are atât «ochi», dar mai ales «ureche» pentru fiecare, manifestând intenția de a maximiza rezonanța actului învățării, așa cum nu se întâmplă în cazul unui coach. Mai mult de atât, din a doua jumătate a cursurilor, în capitolele care abordează teme maximale precum: «Timpul intern al operelor literare», «Frumusețe și poeticitate», «Ce este omul», «De ce aș scrie», «Ce este esențial», «Lumea ca semn», rolul lui se aseamănă, după părerea mea, cu cel al stalker-ului din celebrul film Călăuza de A. A. Tarkovsky, ce are misiunea de a conduce spre «zonă»” (Corina Maria Negreanu).

            Înregistrările au fost tehnoredactate de Ștefan Toth și au fost corectate de membri ai redacției revistei Arthos: Lavinia-Teodora Sabou, Laura Toth, Eliza-Adelina Purcaru. Doamna Corina Maria Negreanu a dăruit acestui volum Prefața și ilustrația copertei, iar Ovidiu Muraru a lucrat le editarea grafică. Rezultatul este Arta de a scrie: curs de scriere creativă în dialog cu tinerii – prima carte publicată de Editura Pietrele vor vorbi și prima apariție din Seria Pedagogica (în lucru este Pedagogia ca fenomen sufletesc – nucleul acestei viitoare cărți fiind reprezentat de dialogul cu cadre didactice).

 

            „Sunt foarte incitante analizele interpretative și demonstrative pe marginea textelor poetice, acestea reprezentând adevărate exersări maieutice prin care profesorul le descoperă elevilor multiple sensuri și semnificații metaforice. Metaforele par a se dez-văl-ui fascinant minților genuine, asemenea acelor wow-uri de uimire exprimate în urma experimentelor spectaculoase de laborator. Tinerilor li se cultivă înțelegerea că textele merită să fie privite dincolo de forma lor de suprafață, fiind mereu raportate la un sistem valoric de referință.

            Dincolo de abordarea filosofică a limbajului și de conexiunile interdisciplinare prin care își consolidează argumentația limbajului poetic – muzicalitatea sublimă a cuvintelor și a frazelor –, autorul cărții face trimiteri spre armonia originară, de parcă ar spune: «La început a fost Poezia». În viziunea profesorului Bogdan Herțeg, limbajul poetic este iconicul limbii, gândirea în esența ei fiind «veșnic poetică», iar «poeticitatea se clădește pe fața nevăzută a lucrurilor»” (Corina Maria Negreanu).

            Proiectul a fost sprijinit de echipa redacțională a revistei Arthos, cea care de ani de zile exprimă gânduri frumoase ale comunității formate în jurul Bisericii Studenților din Campusul Universitar Hasdeu din Cluj-Napoca, acolo unde preot misionar este Părintele Ciprian Negreanu. Un imbold pentru publicarea cărții a venit și din partea Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. Astfel, primul curs a fost publicat integral în revista de didactică Perspective, nr. 1(35)/2018, director prof. univ. dr. Alina Pamfil, redactor-șef lect. dr. Ioana Tămăian.

            Nădăjduim că anul viitor noua editură va publica și alte cărți relevante, fiind în lucru și un Abecedar în cheie creștină.