1 2 84

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

PS Macarie
2023-11-24

Pr. Efrem Vatopedinul în dialog cu tinerii de la Bisericuță

Pr Efrem Vatopedinul
2023-11-24
conf. a avut loc pe canalul de facebook Asociația Prietenii Bisericii Studenților

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Poarta Raiului s-a deschis pentru noi

PS Macarie
2023-11-23
(a doua seară duhovnicească din Postul Crăciunului) conf. a avut loc la Aula Magna a Fac. de Teologie

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Poarta Raiului s-a deschis pentru noi

PS Macarie
2023-11-23
PS a vorbit la Catedrala Mitropolitană, la sfârșitul Vecerniei

Hristos, între dragoste și exil

Pr Octavian Blaga
2023-11-21
Părintele e consilier de îngrijire paliativă și preot slujitor în Montreal, Canada. Conferința a avut loc la Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

Dumnezeu răspunde gândurilor noastre (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-21
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 12, 13-21: ,,13. Zis-a Lui cineva din mulţime: Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. 14. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi? 15. Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. 16. Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 17. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 18. Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; 19. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 21. Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.”

Căsătoria ca Taină, în viziunea Pr. Arsenie Boca

Arhim Dionisie Ignat
2023-11-16
Duhovnicul mănăstirii ,,Sf. Ilie” Albac a vorbit la Catedrala Mitropolitană, la sfârșitul Vecerniei

Căsătoria ca Taină, în viziunea Pr. Arsenie Boca

Arhim Dionisie Ignat
2023-11-16
(prima seară duhovnicească din Postul Crăciunului) conf. a avut loc la Aula Magna a Fac. de Teologie

Prin postire, spre despătimire

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-15
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Pilda samarineanului milostiv - între ascultarea de Dumnezeu și încremenirea în proiect (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-14
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 10, 25-37: ,,25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? 27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. 29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? 30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. 31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. 32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. 33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, 34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. 35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. 36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? 37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.”

Mustrarea conștiinței este iadul (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-07
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 16, 24: ,,... Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.”

Ce mai știe și crede omul contemporan despre sufletul său?

cercetător și Prof. de filozofie Dragoș Calma
2023-11-02
conf. a avut loc la Aula Fac. de Teologie Ortodoxă

Cuvânt

Pr. Conf. Univ. Dr Patriciu Vlaicu
2023-11-02
a avut loc după Paraclisul Maicii Domnului cântat de Corul Sf. Lavrentie al Cernigovului, la Fac. de Teologie Ortodoxă

Ce este dincolo de această viață?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Poticniri pe calea împlinirii rugăciunilor (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 43-47: ,,43. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, 44. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. 45. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? 46. Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. 47. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată.”

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Dan Suciu
2023-10-29
Învierea fiicei lui Iair

Taina pocăinței - curățirea tainei botezului

Pr Dan Suciu
2023-10-29
conferința a avut loc la Bisericuță, după Vecernie

Răul are obiceiul de a se ascunde (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-24
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 26-39: ,,26. Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este în faţa Galileii. 27. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. 28. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui. 29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. 30. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. 31. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. 32. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. 33. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. 34. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. 35. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. 36. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. 37. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. 38. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: 39. Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.”

Pelerinaj 1 Georgia și Armenia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-17
Despre Sf Gavriil Georgianul, nebun pentru Hristos din perioada sovietica, cel ce dă foc portretului imens al lui Lenin pe 1 mai 1965

Pelerinaj 1 Georgia și Armenia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-17
Despre sf Șio, adevăratul nume al sfântului cu lupul, nu Sisoe. Despre patriarhul Georgiei din 1917-1927 considerat mucenic. Despre mucenicia celor 6000 de monahi, in 1615, de către Abas persul (staretul le spune in noaptea de Pasti: “Hristos vă cheamă pe toți în locașurile cerești”). Mănăstirea sf David și a sf Dodo. Despre sf Muc Gavriil.
1 2 84