1 2 69

Rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostoli și pentru toți credincioșii (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-30
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 17, 9: ,,Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.”

Cuvânt către tineri

scriitoare Georgia Briggs
2023-05-25
întâlnirea cu autoarea cărții ,,Icoana” a avut loc la Bisericuță

Sunt bolile urmări ale păcatului (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-23
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 9, 1-3: ,,1.Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. 2.Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? 3.Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.”

Virtutea discernământului (,,Alege viața ca să trăiești”)

Pr Prof Vasile Vlad
2023-05-22
conf. a fost coorganizată și de Consiliul Studenților din Fac. de Teologie Ortodoxă și a avut loc în Aula Magna a facultății

Training/Formare voluntari ATCOR Cluj

Pr Petru Buran
2023-05-20
Să fim model pentru copiii participanți și să ne purtăm delicat cu ei

Training/Formare voluntari ATCOR Cluj

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-19
Despre bucuria de a fi voluntar

Alexandru Mironescu, cronicar al Rugului Aprins - lansarea ultimului volum din jurnalul lui Alexandru Mironescu

Marius Vasileanu (Prof. dr.), Ioan Pintea (Pr), PS Benedict Bistrițeanul, Ciprian-Traian Negreanu (Pr)
2023-05-18
lansarea a avut loc la Aula Magna a Fac. de Teologie Ortodoxă

Milostenia și „limitele” ei: cui, cât, cum și unde dăm

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-17
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Nevoia de a-ți mărturisi credința

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-16
Cum să-L mărturisim pe Hristos în lumea actuală? Să zici, cât să zici, cum să zici, în ce fel să zici? (emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Închinare în duh și în adevăr (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-16
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 4

Dumnezeiasca Liturghie

PS Benedict Bistrițeanul
2023-05-09
(zi de hram - Sf. Nicolae de vară) Exercițiul bunătății, în 7 pași

Primăvară dulce

ASCOR Cluj
2023-05-09
spectacolul de hram al Bisericuței a avut loc la sala Auditorium Maximum (de la UBB)

Discreția lui Dumnezeu (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-09
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Ioan 15, 9-13: ,,Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi”

Așteptarea și nădejdea cheamă prezența lui Dumnezeu (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-02
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu 16, 3: ,,Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? ”

Aspecte spirituale în îngrijirea bătrânilor

Pr Octavian Blaga
2023-04-27
Părintele este consilier de îngrijire paliativă și preot slujitor în Montreal, Canada. Conferința a avut loc în Aula Magna a Facultății de Teologie

Orice cuvânt de la Dumnezeu aduce multă pace (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-25
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evangheliile după Ioan 20, 19 (,,Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!”) și Luca 24, 33 (,,Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, ”)

Anunțuri

Pr Alin Nicolae Nicula
2023-04-23
Programul pe săptămâna viitoare

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-22
0. Despre Iordan, scurtă explicație

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-22
1. Muntele Fericirilor. Despre locurile unde Mântuitorul a vorbit mulțimilor descoperite de Sfânta Împărăteasa Elena – primul mare arheolog. Chiar dacă Sfânta Împărăteasă Elena a găsit toate locurile importante pe unde a fost Mântuitorul, nu se știe sigur dacă ea a ridicat vreo biserică pe Muntele Fericirilor. Cert este faptul că aici, în primele secole, a existat o biserică bizantină veche, care ulterior a fost dărâmată. Peste ruinele bisericilor construite de împărații bizantini au fost construite alte locașuri ale cruciaților, urmând ca, în timp, acestea să fie reconstruite de benedictini și franciscani. În prezent, biserica de pe Muntele Fericirilor, reconstruită de franciscani, păstrează forma veche bizantină octogonală; octogonal – în amintirea numărului Fericirilor, dar și reprezentând numărul desăvârșirii, al numărului Împărăției Cerurilor. Chiar dacă se consideră că sunt 9 Fericiri, de fapt, acestea sunt 8, ultima Fericire fiind un corolar al celorlalte de dinainte. Fericirile nu au fost rostite de Mântuitorul în mod special pentru posteritate, ca un fel de învățăminte, ca un plan pe care era nevoie să îl pună în aplicare. Acestea au fost spuse mai ales pentru oamenii care îl urmau pe Mântuitorul; Fericirile rostite atunci decurgând din întâmplările cotidiene pe care le trăiau oamenii acelor vremuri. Mântuitorul nu a forțat pe nimeni să-L urmeze și să-L asculte, dar, atunci când oamenii Îi cereau ca să le vorbească, El îi chema în afara orașelor și le vorbea acolo. De obicei, Iisus Hristos îi chema unde erau locuri mai înalte, ca să Îl poată auzi toți. Așa s-a întâmplat și cu Muntele Fericirilor, unde au venit mulțimi de oameni din Capernaum, de peste tot, ca să Îl asculte, și unde Mântuitorul a rostit unul dintre cele mai importante cuvinte – Predica de pe Munte –, care se regăsește în capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei și în capitolul 5 de la Evanghelistul Luca, mai pe scurt. Pentru a înțelege Fericirile, trebuie să înțelegem contextul vremurilor și tipul oamenilor care Îl ascultau pe Mântuitorul – aceștia fiind necăjiții, nedreptățiții, sărmanii timpurilor de atunci, dar doritorii de a-L urma pe Mântuitorul oriunde, chiar și în condiții neprielnice. Pe ei îi fericea Domnul Iisus Hristos, deoarece ei Îl urmau și ei căutau Împărăția Cerurilor, în pofida tuturor greutăților. Lor li se adresa Mântuitorul în primul rând, dar și nouă peste veacuri. Chiar dacă Fericirile au fost spuse acelor oameni, ele au răsunet veșnic, fiind valabile pentru toți oamenii din toate timpurile care doresc să Îl urmeze pe Dumnezeu și care caută mila lui Dumnezeu, care sunt preocupați mai mult de viața veșnică, nu de viața trecătoare de pe pământ

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-22
2. Muntele Fericirilor. Pe Muntele Fericirilor nu au fost rostite doar Fericirile; aici a fost locul unde Mântuitorul a spus pentru prima dată și rugăciunea Tatăl nostru. Acesta poate fi numit la fel de bine și Muntele Tatăl nostru. Aici a fost locul unde Mântuitorul a vorbit cu putere multă, astfel încât, la coborâre din Muntele Fericirilor, un lepros, care nu avea voie să se apropie de mulțime și care probabil a auzit de departe cum vorbea Mântuitorul, a venit cu îndrăzneală, tocmai pentru că I-a auzit cuvintele rostite cu multă putere și a zis: „Doamne, de voiești, poți să mă vindeci!”. Acel lepros s-a tămăduit pe loc, în chip minunat, prin intervenția imediată a Mântuitorului. Aici Mântuitorul combate cu multă putere afirmațiile fariseilor și cărturarilor evrei, dezvăluindu-Se ca Dumnezeul Care stă deasupra legilor fariseilor. Motiv pentru care, mai târziu, Mântuitorul va fi răstignit. Este important să știm că toate acestea s-au petrecut pe Muntele Fericirilor și că nu a fost doar locul unde s-au spus doar Fericirile. Părintele Ciprian citește și explică Predica de pe Munte
1 2 69