1 2 9

Răspunsuri la întrebări ale taților creștini

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-05-12
(data reală e 2017-05-12) Părintele a încercat să răspundă la întrebările taţilor creştini din ASCOR Cluj. Întâlnirea a avut loc într-o sală de la Cantina Studenților, din apropierea Bisericuței şi s-a adresat în mod special taţilor. Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului Şcoala Familiei derulat la Biserica Studenţilor

Răspunsuri la întrebări ale mamelor creștine

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-04-28
(data reală e 2017-04-28) Părintele a ținut această conferință (într-o sală de la Cantina Studenților, din apropierea Bisericuței) în care a răspuns la întrebări ce țin de comportamentul copiilor, relația dintre mamă și copil, probleme practice întâlnite în educarea celor mici

Femeia canaaneancă sau despre dragostea nemărginită a mamei

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-02-16
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Judecarea aproapelui și leacul ei

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-01-29
conferința a avut loc pe canalul youtube Doxologia

Argumente ca să cred în Dumnezeu!

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-01-23
(emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Faceți roade vrednice de pocăință (Teologie și spiritualitate ortodoxă - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-01-04
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 3, 8: ,,Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam”

30 de ani de la înființarea ASCOR Cluj (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2024-01-02
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) E ultima ediție a acestei emisiuni în care vorbește Părintele Ciprian, o ediție aniversară

Nașterea lui Hristos așa a fost (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-26
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Părintele Ciprian vorbește despre genealogia faptelor legate de Nașterea Domnului

La ce masă suntem chemați (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-19
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 14, 16-24: ,,16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; 17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. 18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. 19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. 20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. 21. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. 22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. 23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, 24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea. ”

De ce familia nu mai e la modă?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-17
conf. ținută în parohia ortodoxă a Tuturor Sfinților din Bilbao-Spania (lipsesc primele 4:40 minute)

Să fii creștin - greu sau ușor?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-16
conferință cu membrii unei parohii românești în Santander (Spania)

Să ne ferim de dubla judecată (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-12
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 13, 10-17: ,,10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. 11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; 12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. 13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. 14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! 15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? 16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? 17. Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El. ”

Perseverența în rugăciune - cheia Raiului (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-12-05
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 18, 35-43: ,,35. Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. 36. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. 37. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. 38. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! 39. Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! 40. Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: 41. Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! 42. Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. 43. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.”

Atenție, sus se lucrează mântuirea voastră (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-28
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 18, 18-27: ,,18. Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 19. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. 20. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 21. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. 22. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. 23. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. 24. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! 25. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu. 26. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? 27. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

Dumnezeu răspunde gândurilor noastre (Împreună lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-21
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 12, 13-21: ,,13. Zis-a Lui cineva din mulţime: Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. 14. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi? 15. Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. 16. Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 17. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 18. Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; 19. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 21. Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.”

Prin postire, spre despătimire

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-15
conferința a avut loc pe contul youtube Doxologia

Pilda samarineanului milostiv - între ascultarea de Dumnezeu și încremenirea în proiect (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-14
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 10, 25-37: ,,25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? 27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. 29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? 30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. 31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. 32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. 33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, 34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. 35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. 36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? 37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.”

Mustrarea conștiinței este iadul (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-11-07
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 16, 24: ,,... Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.”

Ce este dincolo de această viață?

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(emisiunea ,,Cu inima deschisă”, realizator Remus Rădulescu, la Radio Antena Satelor)

Poticniri pe calea împlinirii rugăciunilor (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-10-31
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca 8, 43-47: ,,43. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, 44. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. 45. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? 46. Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. 47. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată.”
1 2 9