Un proiect A.S.C.O.R. CLUJ realizat cu sprijinul membrului activ Benedict Both.

https://www.facebook.com/benedictartphotography/