Aici puteți asculta și descărca înregistrări doar din pelerinajele din Israel, în ordine cronologică (pelerinajele mai noi sunt pe ultimele pagini).

Pentru cele din celelalte pelerinaje, click pe numele țării: Serbia, Turcia și Grecia, Bulgaria, Egipt, Georgia și Armenia.

Dacă doriți înregistrările Părintelui Ciprian de la Bisericuța din Hașdeu, click aici.

Dacă doriți înregistrările de la conferințe ținute în diverse alte locuri (de ex. Doxologia, Radio Renașterea, Radio Antena Satelor, în diferite parohii, etc.), click aici.

Pentru înregistrările cu Părintele Ciprian din taberele ASCOR pentru studenți și cele pentru familii, click aici.

Pentru întâlnirile cu studenții noi, în pandemie, pe Zoom, click aici.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 8 9 10 11

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-23
6. Despre viața Sfântului Gherasim de la Iordan și despre mănăstirea pe care a construit-o Sfântul Gherasim de la Iordan, mănăstire ridicată deasupra unei peșteri, acolo unde se spune că a stat Maica Domnului cu Pruncul o vreme atunci când au fugit spre Egipt. Sfântul Gherasim de la Iordan a trăit în această mănăstire în timpul în care a avut loc Marele Sinod de la Calcedon, din anul 451, acesta fiind Sinodul care a rupt Bisericile, despărțindu-i pe creștinii egipteni de creștinii greci, dar și de toți ceilalți creștini. Despre monofizitism. Și Sfântul Gherasim de la Iordan a crezut în monofizitism. Sfântul Eftimie cel Mare, aflând despre căderea în erezie a Sfântului Gherasim, i-a părut rău și a vrut să îl povățuiască pe marele nevoitor Gherasim, deoarece știa că viețuirea lui în pustie era închinată lui Dumnezeu, iar căderea în erezie era din simplitatea firii lui. Sfântul Eftimie a reușit să îl facă pe Gherasim să înțeleagă care era greșeala lui, acesta întorcându-se la Ortodoxie și devenind prietenul desăvârșit al Sfântului Eftimie cel Mare. Despre vremurile grele și despre prigoanele ortodocșilor de către monofiziții egipteni. Sfântul Gherasim a părăsit mănăstirea și s-a dus în adâncul pustiei Iordanului. Minunile Sfântului Gherasim de la Iordan. Despre leul Sfântului Gherasim și despre animalele pe care le iubea sfântul. Despre moartea Sfântului Gherasim și devotamentul leului după moartea lui

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-23
7. Mănăstirea Sfântului Gherasim de la Iordan. Despre ce se întâmplă cu animalele după ce mor. Exemple de sfinți care au avut în preajmă animale. Animalele care au fost alături de sfinți vor fi și în veșnicie, altfel bucuria nu ar putea fi deplină. Explicații despre legătura dintre trup și suflet și despre manifestarea unuia prin altuia. Sufletul, după moarte, așteaptă vremea când trupul va fi răscumpărat, printr-o materie nouă, înduhovnicită, pentru ca cei doi să se întâlnească din nou, ca bucuria să fie deplină. Despre prezența animalelor în Rai. Despre moaștele monahilor uciși de către perși și arabi în chip martiric, moaște care sunt la mănăstirea Sfântului Gherasim de la Iordan. Despre peștera unde Maica Domnului L-a alăptat pe Mântuitorul. Despre alte locuri unde au adăstat Maica Domnului și Pruncul, împreună cu dreptul Iosif, în drumul lor spre Egipt. Despre Sfântul Teodosie cel Mare, care a descoperit locul unde au înnoptat Maica Domnului cu Pruncul, după sosirea magilor la Bethleem, înainte de a fugi în Egipt. Acea peșteră a fost descoperită în mod minunat, Sfântul Teodosie construind deasupra peșterii o mănăstire cu o obște monahală mare. Credința vie i-a ajutat pe mulți sfinți să descopere multe dintre locurile unde au fost Maica Domnului și Mântuitorul

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-23
8. Discuții de seară. O concluzie referitoare la poporul evreu. Despre modul în care poporul evreu a fost împins, în istorie, spre capitalism, spre dezvoltarea afacerilor. Poporul evreu a fost mereu marginalizat și, de aceea, căutând soluții de a supraviețui, s-a aliat cu oricine le oferea posibilitatea de a se dezvolta, de a avea un trăi mai bun, de a avea libertate. Despre migrarea poporului iudeu spre țările din Europa de Est, unde au găsit mai multă deschidere și înțelegere. Capitalismul a fost șansa de afirmare și de înflorire a evreilor de pretutindeni, deoarece, datorită conjuncturilor istorice, ei au devenit foarte pricepuți în domeniul bancar, în dezvoltarea afacerilor și în tot ce ținea de partea comercială. Despre stereotipurile și prejudecățile antisemite. Despre apariția antisemitismului din cauza conturării naționalismului în mai multe țări. Despre teoria evoluționismului prin prisma teoriei referitoare la rasele inferioare și la rasele pure; despre evoluția raselor. Despre superioritatea popoarelor germanice. Apariția naționalismului și cea a teoriei evoluționismului au dus la nimicirea și la dispariția poporului evreu din multe țări europene. Răspunsuri la întrebări din diverse domenii

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
1. Mănăstirea Sfântului Sava. Despre Sfântul Sava din Capadocia, care a pus temelia mănăstirii care îi poartă numele. La Mănăstirea Sfântului Sava s-a făcut pentru prima dată rânduiala ținerii zilelor de post. Finicul Sfântului Sava. Despre Sfântul Ioan Damaschinul – cel care a avut funcția echivalentă cu cea a unui prim-ministru din zilele noastre pe lângă califul Bizanțului. Sfântul Ioan Damaschinul a scris numeroase tratate împotriva iconoclaștilor care a înfuriat conducerea Bizanțului și, în mod deosebit, pe împăratul bizantin. Despre tăierea mâinii drepte a Sfântului Ioan Damaschinul și despre minunea refacerii mâinii ca urmare a rugăciunilor Sfântului Ioan Damaschinul în fața icoanei Maicii Domnului; porunca primită de la Maica Domnului de a nu mai scrie pentru lume și pentru acest veac trecător, ci pentru Fiul Ei și pentru Ea. Despre Icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini – Tricherousa”. După această minune, Sfântul Ioan Damaschinul, marele prim-ministru, a venit la Mănăstirea Sfântului Sava ca să se facă monah. Toate marele canoane, tropare, imuri sunt scrise de Sfântul Ioan Damaschinul. Acestea însă au fost scrise după o perioadă îndelungată de tăcere în timp ce a fost novice în monahism, fiind sub ascultarea unui monah aspru care nu i-a permis să aibă această îndeletnicire pe care chiar Maica Domnului i-o încredințase. Despre moaștele sutelor de monahi de la Mănăstirea Sfântului Sava uciși de către perși. Moaștele Sfântului Sava au fost furate de către latini și au fost duse la Veneția, unde au stat până în anii ’60-’70 ai secolului trecut. Despre prorocia Sfântului Sava, întemeietorul mănăstirii, referitoare la sosirea, peste veacuri, la mănăstire a Sfântului Sava al Serbiei. Minunea toiagului Sfântului Sava cel Mare care a fost dăruit Sfântului Sava al Serbiei. Serbia are o legătură specială cu Mănăstirea Sfântului Sava. Minunile Sfântului Sava cel Mare. Turnul femeilor – locul de unde mamele își puteau vedea fii care veneau să rămână la Mănăstirea Sfântului Sava

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
2. Mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare. Despre întemeierea mănăstirii – mare locaș monahal cu viață de obște care îi ajuta pe toți pelerinii care veneau pentru a se închina la Locurile Sfinte. Vechea mănăstire, construită pe locul unde a fost peștera Magilor, era una impunătoare, dar a fost dărâmată de mai multe ori și refăcută ulterior; aceasta a fost trecută prin foc și sabie de către perși. La început, mănăstirea avea o obște de circa 700 de monahi. La această mănăstire se muncea foarte mult; la intrare, deasupra porții, scria: „Aici să nu intre cei leneși”, iar la intrarea în biserica mănăstirii era scris: „Cel ce nu muncește să nu mănânce”. Sfântul Teodosie cel Mare iubea munca. Explicarea picturii din interiorul bisericii. Despre cum a fost găsit locul unde a fost peștera Magilor care au venit să I se închine Mântuitorului. Atunci când Sfântul Teodosie a căutat acest loc, cărbunele din cădelnița lui s-a aprins spontan, de la sine, în momentul în care sfântul a ajuns la locul peșterii. Despre luptele persane cu Imperiul Roman și despre nimicirea creștinilor de către perși

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
3. Mănăstirea Sfântului Teodosie. Continuarea istoricului despre mănăstirea construită de Sfântul Teodosie pe locul unde a fost peștera Magilor. Despre Sfântul Pahomie cel Mare din Egipt și despre Sfântul Teodosie cel Mare – întemeietorii de mari mănăstiri de obște, spre deosebire de marii pustnici precum Sfântul Antonie, Sfântul Sava cel Mare etc., care au dus o viață ascetică în pustie. Despre cei 700 de monahi de la Mănăstirea Sfântului Teodosie care erau numiți, pentru ascultarea lor și pentru rânduiala din obște, „Îngerii lui Teodosie”. Sfântul Teodosie a descoperit că, atunci când muncești mult și ai o rânduială, nu mai ai gânduri, pretenții și mofturi, dar ai bucurie. Sfântul Teodosie a fost unul dintre oamenii care au dorit să caute Locurile Sfinte, cele unde s-au petrecut evenimentele importante de la Nașterea Mântuitorului. peștera Magilor, prin rânduiala lui Dumnezeu și prin râvna Sfântului Teodosie, a fost descoperită după zece ani de căutare

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
4. Mănăstirea Sfântului Teodosie. Peștera mamelor mai multor Sfinți, care au fost și ele sfinte. În această peșteră, a fost și mormântul Sfântului Teodosie, care, posibil, mai păstrează părticele din moaștele acestui Sfânt. Enumerarea mamelor înmormântate în peștera de lângă biserică mănăstirii

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
5. Mănăstirea Sfântului Teodosie. Explicații despre momentul sosirii Magilor pentru a I se închina Mântuitorului

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
6. Câmpul Păstorilor. Scurtă explicație despre vechile biserici bizantine care au fost construite pe locurile importante de dinainte, din timpul și după Nașterea Mântuitorului

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
7. Câmpul Păstorilor. Despre parcursul Maicii Domnului și al Dreptului Iosif din Nazaret spre Betheleem, pentru a participa la recensământ în perioada când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu urma să Îl Nască pe Domnul Iisus Hristos. Despre locurile importante din preajma Bethleemului. Câmpul Păstorilor era locul unde ciobanii rămâneau noaptea cu toate turmele, orașul fiind pe timpul Mântuitorului, unul foarte mic și la o distanță mai mare față de Câmpul Păstorului. În prezent, orașul Bethleem este unit cu Ierusalimul, dar, acum două mii de ani, era o localitate mică, situată la 10-12 km depărtare față de Ierusalim. Păstorii se adăposteau, cu tot cu turme, în peșterile formate în mod natural în acea zonă, pentru a înnopta. Peste tot, în preajma Bethleemului, erau asemenea peșteri unde rămâneau peste noapte nu doar oile, vitele, măgarii și alte animale, ci și oamenii, care nu aveau unde rămâne. Aceste peșteri erau foarte mari, formate din mai multe încăperi. Așa a fost și cea în care S-a născut Mântuitorul, care, acum, se află sub Biserica Ortodoxă a Nașterii Mântuitorului și care cuprinde toată suprafața dedesubt, atât spațiul de sub Biserica Nașterii, cât și spațiul de sub Biserica Catolică a Sfintei Ecaterina, unde a petrecut o vreme și Sfântul Ieronim. Despre semnul distinctiv vestit de Înger după care păstorii L-au recunoscut pe Mântuitorul – acela că vor găsi un Prunc înfășat într-o iesle. Păstorii au văzut Slava lui Dumnezeu la Nașterea Mântuitorului. Cântarea Îngerilor la Nașterea Mântuitorului

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
8. Câmpul Păstorilor. Pilda Samarineanului milostiv pe care Mântuitorul a spus-o ca pe o imagine a Nașterii Sale

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
9. Câmpul Păstorilor. Întrebări și răspunsuri. Explicații cronologice despre evenimentele de dinainte și din timpul Nașterii Mântuitorului

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
10. Peștera Nașterii. Despre magi. Evenimentele cronologice referitoare la sosirea magilor la Bethleem. Despre Îngerul care li s-a arătat magilor. Magii au văzut Îngerul, steaua, cel mai probabil după Bunavestire. Pregătirea magilor pentru îndelunga călătorie pe care aveau să o facă pentru a ajunge la Ierusalim. Magii au ajuns în zona Ierusalimului aproximativ după 40 de zile de la Nașterea Mântuitorului. Despre Irod și aflarea veștii de la magi că S-a născut un nou Împărat. Despre înștiințarea de către Înger a Maicii Domnului și a lui Iosif despre necesitatea de a pleca cât mai repede în Egipt

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
11. Peștera Nașterii. Despre bisericile pe care Sfânta Elena le-a construit deasupra tuturor locurilor importante legate de Nașterea Mântuitorului. Răspunsuri la întrebările referitoare la magi, păstori și la evenimentele legate de Nașterea Mântuitorului. Despre faptul că, cel mai probabil, magii veneau dinspre Persia

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
12. Peștera Nașterii. Despre locul unde a stat Sfântul Ieronim, unde a fost o mare mănăstire și o obște mare de monahii, în prezent acest spațiu fiind sub Biserica Catolică a Nașterii Mântuitorului. Despre contribuția domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, pentru confecționarea stelei care este acum la locul de închinare în Peștera Nașterii, sub biserica ortodoxă. Despre faptul că musulmanii o cinstesc tare mult pe Maica Domnului pe care O numesc Mama Profetului. Scurte informații despre Grota Laptelui

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
13. Grota Laptelui. Despre faptul că Maica Domnului cu Mântuitorul și Dreptul Iosif au stat timp de 40 de zile într-o casă; nu au stat tot acest răstimp într-o peșteră

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
14. Discuții de seară_(partea 1)_Descrierea orașului Ierusalim. Despre cartierele orașului – detalii oferite pentru înțelegerea traseului pe care pelerinii îl fac prin Ierusalim. Despre Muntele Măslinilor și Muntele Sionului. Descrierea obiectivelor și a traseului de pe Muntele Măslinilor: Biserica rusească de pe Eleon; locul Înălțării Mântuitorului – acum o moschee; Biserica ortodoxă a Înălțării, vizavi de locul Înălțării; Biserica Pater Noster – Tatăl Nostru; Biserica Dominus Flevit – biserica unde a plâns Mântuitorului pentru Ierusalim; Biserica „Sfânta Maria-Magdalena” – construită de țarii ruși, locul unde sunt moaștele Sfintei Elisabeta Feodorovna și ale ucenicei sale, Varvara; Grădina Ghetsimani și Biserica Națiunilor; Biserica și Mormântul Maicii Domnului; Peștera Trădării – a neputinței omenești de a ține un cuvânt, aceasta fiind peștera unde s-au adăpostit Apostolii în seara când Mântuitorul S-a rugat cu lacrimi de sânge în Grădina Ghetsimani; Muntele Sion

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
15. Discuții de seară_(partea 2)_Răspunsuri la întrebări. Despre icoana Maicii Domnului „Betleemița”. Despre sobrietatea Maicii Domnului. Despre Zidul Plângerii și despre drumul spre Sion atunci când la Cincizecime a pogorât Duhul Sfânt asupra Apostolilor. Despre cinstirea Maicii Domnului de către musulmani. Despre Mahomed și despre legile fixe ale musulmanilor; despre credința lor care este o compilație formată din mai multe credințe, inclusiv iudaism și creștinism

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-24
16. Discuții de seară_(partea 3)_ Despre istoria Israelului de la Avraam până la Mântuitorul, dar și despre istoria Israelului în Evul Mediu și în Epoca Modernă. Despre migrațiile sioniste

Pelerinaj 5 Israel

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-04-25
1. Biserica Tatăl nostru. Scurtă clarificare despre denumirea bisericii
1 8 9 10 11