Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Cluj Napoca transmite Familiei Regale sincere condoleanţe pentru pierderea onorabilului Rege Mihai I şi nădejdea noastră, a tuturora, ca Domnul să îl câştige în Împărăţia Sa. Majestatea Sa Regele Mihai, s-a arătat pentru noi, bun şi drept chivernisitor peste daruri de preţ primite de la Dumnezeu printre care şi nobleţea sufletească – calitate mult lipsită în vremurile de astăzi printre conducătorii noştri.

A.S.C.O.R. Cluj Napoca

 

REGELE MIHAI I A FOST CHIPUL NEAMULUI NOSTRU ROMÂNESC ÎNTORS SPRE DUMNEZEU. ODATĂ CU MAJESTATEA SA S-A STINS LUMINA UNOR GENERAȚII ÎNTREGI MODELATE DE DEMNITATE, ONOARE, MODESTIE, NOBLEȚE FIREASCĂ ȘI CUVÂNTUL DE CUVÂNT. S-A STINS UN MARE ROMÂN CĂRUIA I-A FOST INTERZISĂ ROMÂNIA. CEL MAI TRIST REGE, ÎN AGONIA EXILULUI SĂU DE PESTE 60 ANI. SPER CA ÎNDURERATUL NOSTRU REGE MIHAI I SĂ NE IERTE ȘI SĂ NE VEGHEZE DE LÂNGĂ TRONUL STĂPÂNULUI RĂSTIGNIT DE OM. CONDOLEANȚE SINCERE FAMILIEI REGALE ÎNDURERATE.

Corina Maria Negreanu

 

desen de Nane Crăsnean