Sf NicolaeSf Ioan Evanghelistul

Troparul Sfântului Nicolae (9 mai – Aducerea Sfintelor Moaşte la Bari, în Italia):

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor,
învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor.

Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte,
cu sărăcia cele bogate.
Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Hristos Dumnezeu
să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan (8 mai):

Apostole al lui Hristos Dumnezeu, iubite,
grăbeşte de izbăveşte pe poporul cel fără de răspuns,
că te primeşte, când cazi către Dânsul,
Cel ce te-a primit când te-ai răzimat pe pieptul Lui.
Pe Acesta roaga-L, de Dumnezeu cuvântătorule,
ca norul păgânilor cel pus asupra noastra să-l risipească,
cerându-ne nouă pace şi mare milă.

Bisericuta Studentilor