Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian Negreanu.

Pentru probleme referitoare la aceste înregistrări sunați la Vlad Goia-0748870891

Doamne-ajută-ne!

1 15 16 17

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-03-11
Duminica Sfintei Cruci

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26

Pr Ciprian Negreanu
2018-03-11
Readucerea aminte în detaliu a păcatelor este extrem de nocivă şi nu înseamnă pocăinţă, ci lenevie de a face binele

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-03-04
Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum. Despre legea duhovnicească a legăturii dintre interiorul şi exteriorul omului

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 24

Pr Ciprian Negreanu
2018-03-04
Despre diferenţa dintre profeţie şi predestinare

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-25
Duminica Ortodoxiei

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 25

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-25
Iuda e împotriva felului de a fi al Domnului Hristos. Ce înseamnă “Tu ai zis” în Scriptură

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-24
Despre Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron și apariția colivei

Vecernia. Facere, 16

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-20
Despre Agar şi Ismail - de ce Dumnezeu Se mâhneşte şi ceartă pe cei ce batjocoresc şi dispreţuiesc pe aproapele

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-18
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Iertării)

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 25

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-18
Întrebarea lui Iuda de la Cina cea de Taină este întrebarea diavolului, începătorul îndoielii și al dubiului

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-15
Despre întâlnirile cu Hristos ale Sf. Ap. Pavel și trăsăturile adevăratelor întâlniri cu Dumnezeu

Vecernia. Facere, 16

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-13
Orice om dobândește pacea numai când află că e știut și ocrotit de Dumnezeu. Sara și Agar închipuie legea cea nouă și cea veche

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-11
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. În ce chip va avea loc Judecata de Apoi

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-11
Cele șase trepte ale gravității păcatului, amintite în Sf. Evanghelie

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-08
Întâlnirea Sf. Ap. Pavel cu Mântuitorul - de ce Hristos îl oprește a propovădui evreilor

Vecernia. Facere, 16

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-06
(lipsește o parte de la început) Făgăduința lui Dumnezeu de a înmulți neamul cuiva închipuie promisiunea Învierii, a vieții veșnice

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-06
(fiș. incomplet) Despre Sf. Teofan de Poltava

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-04
Duminica Fiului Risipitor. Numai pildele lui Dumnezeu au putere veşnică de înţelegere, pentru tot omul. “Pilda Fiului Risipitor” este explicată prin mica pildă a celor 2 fii trimişi să lucreze în via Tatălui: Dumnezeu mai mult iubeşte omul sincer (poate şi răzvrătit), care are o relaţie vie şi directă cu El, decât pe omul (aparent cuminte) care are o relaţie indirectă, prefăcută cu El, bazată pe comparaţia şi dispreţul faţă de aproapele. Cele 2 categorii de “fii” închipuie cele 2 categorii de oameni. Nerăzbunarea şi îndelunga-răbdare ale lui Dumnezeu cheamă omul la o întoarcere de bunăvoie şi sinceră către El

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 23

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-04
De ce vânzarea s-a pecetluit la o masă

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian Negreanu
2018-02-02
Întâmpinarea Domnului. Sf. Duh nu apare meteoric în Evanghelie, ci este pretutindeni, dând mărturie despre Hristos (o mărturie interioară). Ceea ce a cerut omului, Dumnezeu face cu desăvârşire: ni L-a dat pe Întâiul Său Născut până la capăt, spre jertfă. Sabia din inima Maicii Domnului şi întristarea ei, dacă ni le însuşim, pot vădi şi separa şi cugetele din inimile noastre, călăuzindu-ne spre început bun şi spre compătimire
1 15 16 17