Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian-Traian Negreanu.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2 185

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-02-02
Întâmpinarea Domnului

Despre IPS Bartolomeu

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-02-02

Despre IPS Bartolomeu, la 12 ani de la mutarea la cele veșnice

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-31
la Parastasul din Cripta Ierarhilor de la Catedrala Mitropolitană

Nevoia de duhovnic

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-31
emisiunea ,,Cu inima deschisă” (realizator Remus Rădulescu) la Radio Antena Satelor

Despre IPS Bartolomeu

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-31
(seara, la Bisericuță)

Tot ce avem este darul lui Dumnezeu primit în mod nemeritat (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune la Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-31
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca, capitorul 16, versetele de la 1 la 13: ,,1. Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte avuţiile. 2. Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci nu mai poţi să fii iconom. 3. Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4. Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, când voi fi scos din iconomie. 5. Şi chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât eşti dator stăpânului meu? 6. Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul şi, şezând, scrie degrabă cincizeci. 7. După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator? El i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a iconomul: Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci. 8. Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii. 9. Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, să vă primească ei în corturile cele veşnice. 10. Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este nedrept. 11. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa pe cea adevărată? 12. Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru? 13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.”

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-29
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-29
Pilda femeii cananeence

Evanghelia de la Marcu, 1

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-29

Milostenia, cheia de la poarta Raiului

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-25
Conferința a avut loc pe conturile de facebook și youtube Doxologia

Faptele Apostolilor, 16

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-25

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-24
Să privim mai distant lumea aceasta cu necazurile ei, să avem atenția la viața veșnică. Prin gândul la moarte, Avraam a ajuns să prorocească și rugăciunea sa s-a împlinit

Prietenul de la miezul nopții sau despre iubirea nebună a lui Dumnezeu pentru om (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune la Radio Renașterea)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-24
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Luca, capitorul 11, versetele de la 5 la 8: ,,Şi a zis către ei: Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce la el în miez de noapte şi-i va zice: Prietene, împrumută-mi trei pâini, că a venit, din cale, un prieten la mine şi n-am ce să-i pun înainte, Iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu mă da de osteneală. Acum uşa e încuiată şi copiii mei sunt în pat cu mine. Nu pot să mă scol să-ţi dau. Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da cât îi trebuie.”

Evanghelia de la Marcu

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-22
Dumnezeu are o lucrare tainică cu omul-când trebuie, în vederea mântuirii, îi dă posibilitatea omului de a-L cunoaște. Sf. Ioan Botezătorul a venit ca să pregătească lumea pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu

Dumnezeu lucrează împreună cu noi chiar și atunci când nu simțim acest lucru (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune la Radio Renașterea) (întâlnirea 969)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-17
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Marcu, capitorul 4, versetele de la 26 la 29: ,,Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânţa în pământ, Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el. Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul.”

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 968)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-15
Vindecarea celor zece leproși. Două căi de urmat potrivite vremurilor noastre: în fața necazurilor să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să-I mulțumim pe urmă și să ne rugăm cu toată inima pentru cei aflați în situații grele

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-14
Programul pe următoarele două săptămâni

Despre Pr. Arsenie Boca (întâlnirea 967)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-12

Să învățăm a trăi prezentul, primind binele și acceptând greutățile (Împreună-lămuriri pe cale - emisiune la Radio Renașterea) (întâlnirea 966)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-11
(realizator Pr. Grigorie Foltiș) În cadrul noii emisiuni săptămânale se deslușesc înțelesuri ale unor cuvinte mai puțin cunoscute ale Mântuitorului Iisus Hristos sau ale Sfinților Părinți, mai greu de înțeles la o primă lectură. Textul scripturistic discutat în cadrul acestei ediții îl găsim în Evanghelia după Matei, capitorul 11, versetele de la 16 la 19: ,,Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: Are demon. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei.”

Despre Pr. Arsenie Boca (întâlnirea 965)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-01-10
De ce a strâns Părintele Arsenie la Prislop o obște de maici și nu una de călugări; de ce iubea Părintele oamenii simpli; Pr. David Pristavu, despre pelerinii români în Israel
1 2 185