Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian-Traian Negreanu.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2 180

Faptele Apostolilor, 15

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-29

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-27
Avraam dorea noră dintre rudele sale nu pentru a-și păstra averile sau numele, ci pentru că Dumnezeu îi făgăduise că din neamul lui avea să iasă un popor credincios. Despre pericolul celor care au daruri mari de a-i nesocoti pe ceilalți. Avraam - chipul Tatălui, Eleazar - chip al îngerilor

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Pescuirea minunată. Credința depășește rațiunea, dar are mult mai multe în comun cu raționalul, decât cu iraționalul - cu acesta din urmă se ocupă diavolul. Apostolii și-au temeluit credința în Hristos pe mărturia Sfântului Ioan Botezătorul despre Mântuitorul, pe întâlnirea cu El după aceasta și pe minunea prinderii peștilor. Despre cuvântul părintelui Arsenie Papacioc: trăirea prezentului vindecă trecutul și biruie viitorul

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Programul pe săptămâna viitoare

Evanghelia de la Matei

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-25
Evanghelia Sfântului Matei a fost scrisă în primul rând pentru evrei, de aceea insistă pe anumite legi vechi-testamentare. Locuri deosebite în Evanghelia de la Matei: fuga în Egipt, ispitirea din pustie a Mântuitorului, predica de pe munte, trimiterea apostolilor la propovăduire, cap. 18, cap. 19 – despre căsătorie, parabola nunții Fiului de Împărat, înfățișarea Judecății de Apoi, spânzurarea lui Iuda și părerea lui de rău, dar care a rodit denădejde, relatarea ieșirii din morminte a drepților, în ziua Învierii lui Hristos

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-20
Întrebările lui Eleazar privind trimiterea sa pentru a aduce mireasă lui Isaac vădesc o înțelepciune de tip practic. Dumnezeu nu răspunde la orice credință, la orice voință a noastră, oricât de intensă ar fi. Dumnezeu răspunde doar la dorința care nu iese din Poruncile Sale și la credința care se temeluiește pe lucruri trăite, pe faptul că am cunoscut asistența lui Dumnezeu

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-18
Luarea crucii și urmarea lui Hristos. Nu este firesc creștinului ortodox să propovăduiască celorlalți peste voia lor, să le impună Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirea se face cu rânduială și înțelepciune. A purta crucea înseamnă a nu te rușina de Hristos

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-18
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 875)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim. Omul care nu poate să înțeleagă în decursul unei vieți că Dumnezeu îl iubește cu iubire nebună, a trăit degeaba. Suntem cârtitori, nemulțumiți, uituci, nepăsători – de aceea vin ispitele. Despre greșeala intelectualilor de a distruge orice bine care poate să vină și de a-și închide, astfel, toate ieșirile

Evanghelia de la Matei (întâlnirea 876)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Greșeala fundamentală a lui Petru a fost mândria, lauda prin care s-a separat de ceilalți apostoli la Cina cea de Taină - de aceea a căzut și s-a lepădat de Hristos în curtea lui Caiafa. Răul e îngăduit de Dumnezeu pentru a nu știrbi libertatea persoanelor și pentru că prin cele rele ne smerim

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-11
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 874)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-08
Nașterea Maicii Domnului. Un motiv pentru care Dumnezeu nu ne împlinește cereri pe care le facem cu stăruință este că acestea nu ne sunt de folos, ne-ar face rău și sunt adesea prostești. E necesar să mulțumim pentru cererile pe care nu ni le-a împlinit Dumnezeu. Rămânând încrezători în Dumnezeu, chiar dacă nu ni se împlinesc cererile, ne asemănăm cu Dumnezeu

Banii nu aduc fericirea (întâlnirea online 873)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-06
(conferință pe postul de radio Antena Satelor) Despre comportamentul mândru al dregătorului tânăr și bogat și urmarea acestui comportament. Despre mai multe feluri de bogăție. De ce este odihnitoare vorba părintelui Teofil Părăian: “Dă-mi, Doamne, cât am nevoie și un leu în plus”

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 871 în perioada de pandemie datorată COVID-19 / război din Ucraina)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-04
Tânărul bogat. Dumnezeu cere de la tânărul dregător ceea ce nu a cerut nici de la apostoli - mândria atrage încercarea. Ca să ne ferească Dumnezeu de cel rău, trebuie să ne smerim. De la a nu ierta și de la a te mândri vine tot răul

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-04
Programul pe săptămâna viitoare

Evanghelia de la Matei, 28 (întâlnirea 872)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-04
Ironia și batjocura din cuvântul “bucură-Te” al lui Iuda. Iuda era captivat de minunile făcute de Hristos dar Dumnezeu nu vrea să forțeze voia omului prin minuni. Despre pericolul de a căuta mereu minuni

Faptele Apostolilor, 15 (întâlnirea 870)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-09-01
Despre libertatea enormă pe care ne-o dă dezlegarea din chingile legii iudaice. Despre Sfântul Ioan Marcu și despre mâhnirea pe care acesta i-a adus-o Apostolului Pavel. Oamenii nu se înțeleg unii cu alții totdeauna, dar Dumnezeu lucrează și cu unii, și cu alții

Facere, 24 (întâlnirea 869)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-08-30
Avraam avea încredere deplină în Dumnezeu că sluga sa va găsi femeie potrivită pentru fiul lui în Urul Caldeii, în vreme ce Eleazar gândea omenește, cu îndoială. Ceea ce se face cu viclenie duce la amărăciune și la apropierea demonilor; voia lui Dumnezeu este să avem încredere în El și să lucrăm cu bunătate și simplitate

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 868)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-08-29
Tăierea capului Sf. Ioan. Sfântul Ioan Botezătorul s-a făcut pe sine necunoscător și îndoielnic fata de Hristos, deși nu era așa, că să se lămurească ucenicii lui care aveau dubii legate de Mântuitorul, că să se mântuiască sufletele lor. Aceasta smerenie adâncă a lui arată că era cunoscător al tainei Împărăției Cerurilor

Dumnezeiasca Liturghie (întâlnirea 866)

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2022-08-28
Datornicul nemilostiv. De felul cum ne comportăm noi cu ceilalți depinde lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Iertarea ne e cea mai folositoare - să urcăm măcar pe primele trepte ale iertării: îngăduință, răbdarea, înțelegerea
1 2 180