Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian-Traian Negreanu.

Pentru probleme referitoare la acestea intrați pe pagina de Contact.

1 2 182

Faptele Apostolilor, 16

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-06-01

Facere, 24, 67

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-30
Despre vârsta omului în vechime, despre frumusețea și noblețea Sarrei. Despre ispitele mamelor de băiat. Rebeca a dovedit că semăna cu Sarra

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-28
Duminica Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Ereziile sunt o odihnă pentru mintea omenească, lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsă de mintea omenească, fiind paradoxală. Despre puterea de dăruire a lui Dumnezeu

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-28
Programul pe săptămâna viitoare

Evanghelia de la Marcu, 1, 14

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-28
Să nu stăm împotriva răului, să nu stăm cu ochii ațintiți la el, să evităm răul dacă putem. Prezența creștinilor adevărați e necesară pentru ca lumea să mai reziste. Civilizația noastră bolnavă se apropie de sfârșit

Cuvânt la Întrunirea Consiliului Național ASCOR

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-27
(a avut loc la Bisericuță) Despre împuținarea credinței și alte semne care arată apropierea sfârșitului lumii (răspândirea vrăjitoriei, a magiei, perversiuni, hule și batjocură la adresa lui Dumnezeu, angoase)

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-25
Înălțarea Domnului. Mântuitorul Hristos putea să rămână veșnic între noi, pe pământ, dar din pricina răutății, a invidiei, a puținătății noastre, care ne credem fără motiv nedreptățiți față de ceilalți, a fost nevoit să facă această lucrare a Înălțării Sale la Cer

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-23
Isaac avea dor să își cunoască mireasa hotărâtă de tatăl lui și nu avea nicio împotrivire, știind că prin hotărîrea tatălui său lucrează Dumnezeu. Să fim ca Isaac, așteptând mereu întâlnirea cu Dumnezeu și ca Rebecea, ieșind din cele ale comodității și mergând pe calea lui Dumnezeu. Zece recomandări

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-21
Vindecarea orbului din naștere. A crede în Dumnezeu și a-I urma Poruncile este în toate veacurile și mai ales în prezent o rușine în ochii lumii. Pe patul morții cele mai mari suferințe ale conștiinței sunt cele pentru momentele când ne-am lepădat de Dumnezeu

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-21
Programul pe săptămâna viitoare

Evanghelia de la Marcu, 1

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-21
La Dumnezeu nu este nedreptate și timpul vădește dreptatea lui Dumnezeu, dar e nevoie să avem răbdare. Să nu ne pierdem credința în Dumnezeu și să nu-L credem cum nu este, ci să credem în mila Lui, pentru a fi izbăviți

Facere, 24

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-16
În trecut Dumnezeu îngăduia legăturile între rudenii pentru că lumea era foarte închisă, trăia în triburi, din care nu prea ieșea. Să fim puțin distanțați de problemele și grijile noastre. Dumnezeu ne invită la o plimbare cu El, dar mai destinsă

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-14
Programul pe săptămâna viitoare

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-14
Duminica femeii samarinence. Despre închinarea în duh și-n adevăr. Lipsa dialogului cu Dumnezeu înseamnă boală psihică și păcat. Să avem sentimentul și știința că Dumnezeu e de față

Evanghelia de la Marcu, 1, 12-13

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-14
Hristos a biruit în pustie ispitirile cu ceea ce putea să aibă, apoi, până la sfârșitul vieții pământești, a biruit ispitirile cu ceea ce avea. Suferințele lui Iov le preînchipuie pe cele ale Mântuitorului, dar Hristos a fost ispitit în Ghetsimani și la nivelul sufletului

Faptele Apostolilor, 16, 15

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-11
Cuvântul Apostolilor nu era la măsura celui al lui Hristos, ci avea mai puțin farmec decât al Lui. Primele comunități creștine erau mici. Credincioșia față de Hristos și Botezul ca Logodnă cu Hristos

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-09
(a mai vorbit și PS Benedict Bistrițeanul) De ce Bisericuța are și pe Sf. Nicolae ca hram

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-08
Câteva idei la convertirea Părintelui la mormântul Pr Arsenie

Dumnezeiasca Liturghie

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-07
Vindecarea slăbănogului de la Vitezda. Tămăduiri pe care le aduce Învierea lui Hristos. Hristos este Dumnezeul celor care își iau în seamă conștiința, spun și caută adevărul și din acest motiv sunt ratații lumii acesteia

Anunțuri

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2023-05-07
Programul pe săptămâna viitoare
1 2 182