Părintele Ciprian Negreanu

Aici puteți asculta și descărca înregistrări cu Părintele Ciprian Negreanu.

Pentru probleme tehnice puteți suna la 0748 870 891(Vlad).

Doamne-ajută-ne!

1 2 3 14

Vecernia. Facere, 16

2018-02-20
Despre Agar şi Ismail - de ce Dumnezeu Se mâhneşte şi ceartă pe cei ce batjocoresc şi dispreţuiesc pe aproapele

Dumnezeiasca Liturghie

2018-02-18
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Iertării)

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 25

2018-02-18
Întrebarea lui Iuda de la Cina cea de Taină este întrebarea diavolului, începătorul îndoielii și al dubiului

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9

2018-02-15
Despre întâlnirile cu Hristos ale Sf. Ap. Pavel și trăsăturile adevăratelor întâlniri cu Dumnezeu

Vecernia. Facere, 16

2018-02-13
Orice om dobândește pacea numai când află că e știut și ocrotit de Dumnezeu. Sara și Agar închipuie legea cea nouă și cea veche

Dumnezeiasca Liturghie

2018-02-11
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. În ce chip va avea loc Judecata de Apoi

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26

2018-02-11
Cele șase trepte ale gravității păcatului, amintite în Sf. Evanghelie

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9

2018-02-08
Întâlnirea Sf. Ap. Pavel cu Mântuitorul - de ce Hristos îl oprește a propovădui evreilor

Vecernia. Facere, 16

2018-02-06
(lipsește o parte de la început) Făgăduința lui Dumnezeu de a înmulți neamul cuiva închipuie promisiunea Învierii, a vieții veșnice

Scurt cuvânt după Dumnezeiasca Liturghie

2018-02-06
(fiș. incomplet) Despre Sf. Teofan de Poltava

Dumnezeiasca Liturghie

2018-02-04
Duminica Fiului Risipitor. Numai pildele lui Dumnezeu au putere veşnică de înţelegere, pentru tot omul. “Pilda Fiului Risipitor” este explicată prin mica pildă a celor 2 fii trimişi să lucreze în via Tatălui: Dumnezeu mai mult iubeşte omul sincer (poate şi răzvrătit), care are o relaţie vie şi directă cu El, decât pe omul (aparent cuminte) care are o relaţie indirectă, prefăcută cu El, bazată pe comparaţia şi dispreţul faţă de aproapele. Cele 2 categorii de “fii” închipuie cele 2 categorii de oameni. Nerăzbunarea şi îndelunga-răbdare ale lui Dumnezeu cheamă omul la o întoarcere de bunăvoie şi sinceră către El

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 23

2018-02-04
De ce vânzarea s-a pecetluit la o masă

Dumnezeiasca Liturghie

2018-02-02
Întâmpinarea Domnului. Sf. Duh nu apare meteoric în Evanghelie, ci este pretutindeni, dând mărturie despre Hristos (o mărturie interioară). Ceea ce a cerut omului, Dumnezeu face cu desăvârşire: ni L-a dat pe Întâiul Său Născut până la capăt, spre jertfă. Sabia din inima Maicii Domnului şi întristarea ei, dacă ni le însuşim, pot vădi şi separa şi cugetele din inimile noastre, călăuzindu-ne spre început bun şi spre compătimire

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9

2018-02-01
Evanghelia nu se schimbă după om, ci rămâne aceeaşi pentru toţi. Sf. Ap. Pavel propovăduieşte credinţa - ca primită de la Însuşi Dumnezeu; el înfruntă şi înlătură influenţele iudaizante acceptate de unii Apostoli în credinţa cea adevărată (primul Sinod)

Vecernia. Facere, 16

2018-01-30
Dumnezeu nu ne-a arătat calea răzvrătirii și a fugii, ci pe cea a consecvenței. Leviratul a fost chipul milostivirii și al grijii Sale față de femeie. Dumnezeu se supune cuvântului unui om în lucrarea mântuirii altui om

Dumnezeiasca Liturghie

2018-01-28
Duminica Vameșului și a Fariseului

Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 21

2018-01-28
Despre momentul Cinei cele de Taină. Despre cum îi acuzăm pe cei din jur pentru probleme noastre. Lansare volum poezie (Pr. Marius Moldovan, Ticu)

Vecernia. Faptele Apostolilor, 9, 26-27

2018-01-25

Scurt cuvânt la Vecernie. Facere, 16, 9-10

2018-01-23
Dumnezeu nu lucrează, nu biruiește prin răscoale, împotriviri, sustragere, fugă ci prin răbdare, constanță, luptă, osteneală, supunere față de ce suntem datori să ne supunem dar ne face biruitori asupra celor care ne supun dacă aceștia o fac cu nedreptate

Dumnezeiasca Liturghie

2018-01-21
Duminica lui Zaheu Vameșul
1 2 3 14