Shoutcast Server v2.6.1.777/posix(linux x64)
Played @Song Title
22:07:37PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILORCurrent Song
22:00:07JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
19:43:462017-01-30_Vasile Adamescu_Lumina de sub obroc
19:42:20JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
16:59:482019-10-15_pr-cip_Vecernia. Facere, 19, 27-29_Avraam il astepta pe Lot ca tatal pe fiul risipitor dar Lot nu a indeplinit pana la capat.Nu neaparat dreptatea lui Lot l-a salvat ci rugaciunea lui Avraam
16:58:50JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
15:25:172011-02-08_pr-cip_Facerea.-Continuare
15:24:22JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
15:19:04Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü (çíàìåííàÿ)
15:16:37Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Èðìîñû êàíîíà Áîãîðîäèöå "Âîäó ïðîøåä"
14:59:45Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âåëè÷èò äóøà ìîÿ Ãîñïîäà
14:56:16Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Èðìîñû êàíîíà Ñðåòåíèþ Ãîñïîäíþ
14:55:23Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ
14:54:09Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Åäèíîðîäíûé Ñûíå
14:52:40Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðèñâÿòîå
14:51:12Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Äîñòîéíî åñòü
14:50:02Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîä Òâîþ ìèëîñòü
14:48:02Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âî Öàðñòâèè Òâîåì
14:44:21Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
14:42:55Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîïå÷åíèå æèòèÿ
14:41:20Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîëèåëåé
14:37:16Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîêàÿíèÿ îòâåðçè ìè äâåðè
14:34:29Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñòèõèðà íà ïîãðåáåíèå
14:31:42Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñî âñÿêîþ ñêîðáèþ
14:28:46Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå
14:24:16Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàæåí ìóæ
14:21:57Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ
14:20:03Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òÿ Åäèíó Ïðå÷èñòóþ
14:16:51Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õâàëèòå èìÿ Ãîñïîäíå
14:15:41Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Îò÷å íàø
14:14:27Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Êîíäàê ñâ. ïðìö. Åëèñàâåòå
14:13:13Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Î, Ïðåñëàâíîãî ×óäåñå
14:11:49Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñòèõèðà ñâ. àïîñòîëó Ïàâëó
14:11:21Radio A.S.C.O.R. Cluj
13:50:302011-02-10_pr-cip_Predica-de-la-Liturghia-Sf-Haralambie
13:49:06JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
13:14:572011-02-06_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie.-Duminica-Cananeencii
13:14:29DING DONG VOCAL
13:13:33JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
12:44:462011-01-02_pr-cip_Duminica-dinaintea-Botezului-Domnului.-Predica-de-la-Liturghie
11:53:302015-03-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_predica-la-duminica-sfintei-maria-egipteanca.-despre-viata-traita-conform-cu-ce-ne-arata-dumnezeu
11:52:32JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
10:43:312021-03-08_pr-cip_Evanghelia de la Matei, 27_E o sansa pentru noi ca nu ni s-a dat sansa de a hotari viata sau moartea unui om. Uitarea, nepasarea, nestiinta, oricare dintre ele poate fi ucigasa
10:42:07JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
09:03:102015-10-15_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor
09:02:42DING DONG VOCAL
09:01:14ALILUIA
08:50:19JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
22:09:50PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
21:21:162015-06-21_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_despre-grijile-vietii
21:19:52ALILUIA
20:23:182005-07-10_pr-cip_pred. la D a 3-a dupa Rusalii (Predica de pe munte)
20:21:55JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
16:29:142011-07-03_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie.-Duminica-a-3-a-dupa-Rusalii
16:28:47JINGLE (4)
16:07:232008-07-06_pr-cip_pred. la D a 3-a dupa Rus. (despre grijile vietii)
16:06:53DING DONG VOCAL
15:28:322019-07-07_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre grijile vietii
15:27:09ALILUIA
15:00:502022-07-03_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre grijile vietii. Sa nu stam mai mult de doua minute cu gandul la grijile acestei vieti pentru ca ajungem sa ne alipim de cele ale lumii si sa dispretuim cele ale lui Dumnezeu
15:00:22JINGLE (11)
14:32:402023-06-25_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre grijile vietii. Munca e necesara, fireasca pentru om. Fara munca ajungi in depresie. Atentia exagerata a sufletului spre cele omenesti face ca sa nu auda glasul lui Dumnezeu
14:31:45JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
14:29:3503_Laudele_gl5
14:26:24BYZANTION Track 1
14:19:3602 POLIELEU GL Track 2
14:15:1104_Ziua_Invierii_gl 5
14:07:38BYZANTION Track 9
14:04:16BYZANTION Track 10
14:03:30JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
13:59:59BYZANTION Track 11
13:54:15BYZANTION Track 14
13:50:02Corul_Athos 10_Rasarit-a_primavara
13:36:44Laudele Invierii (Corul Tronos)
13:34:57Man._Sinaia_Aparatoare_Doamna
13:34:31JINGLE (4)
13:05:212017-06-25_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_despre-grijile-vietii
13:04:21JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
12:37:512016-07-10_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-a-treia-dupa-rusalii-despre-grijile-vietii
12:36:55JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
12:24:412020-06-28_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre grijile vietii
12:23:46JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
11:40:422014-06-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._despre-grijile-vietii.-sf.-slaviti-apostoli-petru-si-pavel
11:39:55JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
11:25:062006-07-02_pr-cip_pred. la D a 3-a dupa Rusalii (despre grijile vietii)
11:24:08JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
10:41:322018-06-17_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre grijile vietii
10:40:46JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
10:06:432009-06-28_pr-cip_Predica-in-Duminica-a-III-a-dupa-Cincizecime-(Despre-grijile-vietii)
10:05:17JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
22:06:38PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
20:05:092019-04-04_Pr Prof Univ Dr Gheorghe Holbea_Chipul pocaintei, ca dar al lui Dumnezeu
20:04:13JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
17:16:372011-02-22_pr-cip_Facerea.-Continuare
17:15:41JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
16:10:392022-05-10_pr-cip_568_Facere, 23_Barbatul e ispitit de parerea ca e destept.Ispita femeii e de a cauta la lucruri vremelnice si de a le valoriza mult.Omul sa-si puna nadejdea-n cuvintele lui Dumnezeu, nu-n ce simte
16:09:15JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
14:51:502021-03-10_pr-cip_Facere, 22_Daca vom crede ca, orice ni s-ar intampla, se ingrijeste Dumnezeu de noi, va veni peste noi binecuvantarea Lui.De fapt, doar insotirea cu numele lui Dumnezeu ne poate schimba
14:50:27JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
14:44:2000051 - Jean Sibelius - Valse triste (orch.Herbert von Karajan)
14:31:1100056 - Smetana - Moldau
13:55:0500050 - Prokofiev - Romeo and Juliet
13:54:09JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
13:31:222014-06-24_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._nasterea-sf.-ioan-botezatorul
13:29:59JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
13:04:522014-04-23_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._sfantul-gheorghe
13:03:26ALILUIA
12:34:042014-05-11_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._duminica-slabanogului
12:33:18JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
11:14:502015-05-24_pr-cip_vecernia.-evanghelia-de-la-matei,-cap.-23,-vers.-34_dumnezeu,-pana-la-sfarsit,-vrea-sa-dea-sansa-tuturor.-recomandare(despre-duhurile-necurate)-oameni-si-demoni(pr.-rodion)
11:14:04JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
10:05:302012-02-05_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare
10:04:30JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
22:38:17PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
21:36:202012-12-13_Parintele-Pantelimon-de-la-Oasa_Bucuria-vietii
21:35:54JINGLE (11)
19:01:412012-12-06_Parintele-Vasile-Mihoc_Despre-apocalipsa
19:00:18JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
18:37:122017-04-12_pr-cip_Facere, 13_De ce Mantuitorul nostru Iisus Hristos este numit Soarele dreptatii
18:36:44JINGLE (11)
16:45:352014-01-14_pr-cip_vecernia_facere-despre-ham-si-fiul-sau
15:31:302015-02-03_pr-cip_vecernia.-facere,-cap.-9,-vers.-6_definirea-raului-ca-varsare-de-sange;-pierderea-vietii-degeaba-nu-e-placuta-lui-dumnezeu;-moduri-de-varsare-a-sangelui-si-urmarile-lor
15:30:34JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
14:47:51C.P.E. Bach Flute Concerto in A minor, Wq.166, H.431 ? Bremer Barockorchester
14:22:40G.Ph. Telemann Ouverture 'Les Nations' in B flat major for Strings and Basso continuo, TWV 55 -B5
14:22:10JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 5
13:57:012014-04-23_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._sfantul-gheorghe
13:56:05JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
13:55:19JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
13:13:182014-04-17_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_predica-din-joia-cea-mare
13:11:54JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
11:51:422014-07-06_pr-cip_vecernia._evanghelia-de-la-matei
11:50:49JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
10:43:162014-06-28_pr-cip_vecernia._evanghelia-de-la-matei
10:41:52ALILUIA
09:05:532017-11-02_pr-cip_vecernia.-faptele-apostolilor,-9-_despre-intrarea-si-iesirea-din-damasc-a-lui-saul
09:05:04JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
22:07:54PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:07:26JINGLE (11)
22:02:10ED_2024-07-11-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
20:58:342017-02-21_Ierom. Agapie Corbu_Parintele Emilianos Simonopetritul si povatuirea sa duhovniceasca
20:58:07Radio A.S.C.O.R. Cluj
17:01:522016-02-02_pr-cip_vecernia.-facere_asemanari-ale-oamenilor-din-zilele-noastre-cu-cei-din-vremea-turnului-babel;-inselari-demonice-ale-maicii-veronica-de-la-vladimiresti
17:00:29JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
15:47:292020-01-21_pr-cip_Vecernia. Facere, 21_Ascultarea omului de altceva decat de Dumnezeu si care a fost o alegere a omului, Dumnezeu o ingaduie in istorie ca pe o alta cale de mantuire
15:47:01Radio A.S.C.O.R. Cluj
15:45:30Pogorandu-Se Mantuitorul
15:39:12Trysaghion Toata suflarea plagalul glasului 3 de Iacov Protopsaltul
15:31:23ZIUA INVIERI...Stavropoleos..by antraf73.avi
15:22:2501. Toaca si clopotele, Fericitul barbatul (glas 8)
15:19:58Diaconia Axion gl. 5 Tetrafon de Nectarie Frimu
14:59:42Chivotul Sfinte Dumnezeule, glas 3
14:55:47Veniti sa ne inchinam
14:45:00Slav?...Si acum...la Doamne strigat-am...pe 8 glasuri
14:33:33Grupul Vasile cel Mare Psalmul 135
14:32:09JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
14:31:41JINGLE (4)
13:49:152014-01-26_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._duminica-lui-zaheu-vamesul
13:48:19JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
13:29:472014-01-27_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._aducerea-moastelor-sfantului-ioan-gura-de-aur
13:28:26JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
12:21:142013-02-10_pr-cip_Vecernia.-Evanghelia-dupa-Matei-cap.-21.-Pilda-lucratorilor-in-vie
12:19:50JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
10:59:452021-03-22_pr-cip_Evanghelia de la Matei, 27_Oamenii au tendinta de a-i idolatriza pe cei care le fac rau.Despre intalnirea lui Motovilov cu Sf. Serafim de Sarov.Unde sunt 2 sau 3 adunati in numele lui Hristos,poate veni harul
10:58:59JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
09:24:462017-05-04_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor, 9
09:23:48JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
07:41:142012-04-26_pr-cip_Faptele-Apostolilor.-Continuare..-cuvantarea-sf-ap-Petru-dupa-pogorarea-Sfantului-Duh
07:40:47Radio A.S.C.O.R. Cluj
22:09:21PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:48ED_2024-07-10-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:52JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
21:37:352012-12-06_Parintele-Vasile-Mihoc_Despre-apocalipsa
21:36:37JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
21:13:312017-04-12_pr-cip_Facere, 13_De ce Mantuitorul nostru Iisus Hristos este numit Soarele dreptatii
21:12:35JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
19:26:532022-05-24_pr-cip_575_Facere, 23_Viata omului s-a scurtat, in trepte, dupa caderea omului in Rai, iar natura s-a degradat si ea tot mai mult. Despre erezia bogumila care merge pe o gandire mercantila
19:26:16JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
17:04:092022-01-18_pr-cip_529_Facere, 23_Ce am putea face sa ne asemanam lui Avraam, sa fim alesi de Dumnezeu-sa credem ca lumea e zidita de El; acesta nu poate fi decat Cel descoperit de Iisus Hristos, Iubirea deplina
17:03:09JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
16:59:10Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèðíàÿ åêòåíèÿ
16:57:21Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Îò÷å íàø
16:53:54Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïðîñèòåëüíàÿ åêòåíèÿ
16:48:52Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèëîñòü ìèðà
16:44:26Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
16:40:33Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðè ìàëûõ åêòåíèè
16:39:38Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñóãóáàÿ åêòåíèÿ
16:38:12Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðèñâÿòîå
16:35:20Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âî Öàðñòâèè Òâîåì
16:32:31Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Åäèíîðîäíûé Ñûíå
16:28:43Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà
16:25:19Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âåëèêàÿ åêòåíèÿ
16:24:07Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âçáðàííîé Âîåâîäå
16:22:13Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñëàâà è íûíå. Ìîëèòâàìè àïîñòîëîâ
16:21:08Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Îò þíîñòè ìîåÿ
16:16:20Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Àíãåëüñêèé ñîáîð
16:12:51Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîëèåëåé
16:11:02Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìàëîå ñëàâîñëîâèå
16:10:04Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ
16:08:57Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Íûíå îòïóùàåøè
16:06:19Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñâåòå òèõèé
16:03:41Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàæåí ìóæ
16:03:13JINGLE (11)
15:46:382014-01-07_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_sfantul-ioan-botezatorul
15:45:37JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
14:58:022013-12-15_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_pilda-celor-pofiti-la-cina
14:57:16JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
14:06:052013-12-22_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_evanghelia-genealogiei-mantuitorului
14:05:37DING DONG VOCAL
12:59:142011-07-03_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare
12:58:46Radio A.S.C.O.R. Cluj
11:41:462015-02-01_pr-cip_vecernia.-evanghelia-de-la-matei_despre-aparitiile-cuvantului-(nebun)-in-scriptura
11:41:00JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
10:35:022012-01-22_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare
10:34:06JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
08:59:492017-05-04_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor, 9
22:05:40PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:34ED_2024-07-09-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:09ALILUIA
19:52:152016-02-08_pr-mihai-andrei-aldea_familia,-mica-biserica
19:50:51JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
17:10:362020-03-10_pr-cip_Vecernia. Facere, 22_
17:10:08DING DONG VOCAL
15:53:322011-09-27_pr-cip_Facere.-Continuare
15:53:07Radio A.S.C.O.R. Cluj
15:47:58Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Ìèëîñòü ìèðà
15:46:23Choral 12
15:45:53Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà
15:42:26Choral 11
15:35:40Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
15:32:34Choral 10
15:29:47Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Ñëàâà Òåáå, Ãîñïîäè. Ñóãóáàÿ åêòåíèÿ. Çàóïîêîéíàÿ åêòåíèÿ
15:27:25Choral 9
15:26:16Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Àëëèëóèà
15:23:59Choral 8
15:21:23Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Òðèñâÿòîå
15:16:26Choral 7
15:15:14Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Âçáðàííîé Âîåâîäå
15:13:04Choral 6
14:59:02Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ
14:56:40Choral 5
14:54:28Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Âî Öàðñòâèè Òâîåì
14:50:57Choral 4
14:47:11Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Ïñàëîì 145 Åäèíîðîäíûé Ñûíå, ãëàñ 5. Ìàëàÿ åêòåíèÿ
14:45:18Choral 3
14:43:26Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Ïñàëîì 102. Ìàëàÿ åêòåíèÿ
14:39:06Choral 2
14:37:36Àíñàìáëü äðåâíåöåðêîâíîãî ïåíèÿ "Ñðåòåíèå" Âåëèêàÿ åêòåíèÿ
14:33:16Choral 1
14:32:20JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
14:13:292013-11-30_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._sfantul-andrei
14:13:01JINGLE (11)
13:39:592013-06-24_pr-cip_Dumnezeiasca-Liturghie.-Ziua-Sfintei-Treimi
13:39:03JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
13:07:112012-04-12_pr-cip_Sfanta-si-Marea-Joi.-Predica-la-liturghie
13:06:15JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
12:43:282012-04-07_pr-cip_Predica-de-la-liturghie.-Sambata-lui-Lazar
12:42:04JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
11:25:192018-11-11_pr-cip_Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, 41_Despre cuvintele {privegheati si va rugati}, rostite de Mantuitorul impotriva tristetii si pt pastrarea osardiei sufletului
11:24:51JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 5
10:20:052019-06-09_pr-cip_Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26, {24, 54, 56}_Trei talcuiri ale versetelor care spun ca asa trebuia sa se intample cu Mantuitorul ca sa se implineasca Scripturile
10:18:44JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
09:14:262009-01-29_pr-cip_Talcuire-la-sfarsitul-capitolului-11-din-Evanghelia-dupa-Matei
09:13:58JINGLE (4)
07:32:062019-10-10_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor,12_Dumnezeu intarzie sa dea ceva omului daca el nu e pregatit sa nu mai faca un pacat.El intervine rapid cand lasam raul sa invadeze,sa avem gand de mandrie
07:30:40JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
22:10:16PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:38ED_2024-07-08-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:41JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
20:28:512021-12-16_Arhim Petros Vryzas_Nasterea lui Hristos in inima omului
20:28:23JINGLE (11)
20:03:322019-04-08_pr-cip_Scurt cuvant la Vecernie. Facere, 18_Avraam s-a rugat pentru cei din cele 5 orase-se pare ca in durerea pentru ceilalti si le vrei binele e rezolvarea dorintelor tale tainice
20:02:09JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
16:37:292018-01-30_pr-cip_Vecernia. Facere, 16_Dumnezeu nu ne-a aratat calea razvratirii si a fugii, ci pe cea a consecventei. Dumnezeu se supune cuvantului unui om in lucrarea mantuirii altui om
16:36:59DING DONG VOCAL
15:56:122018-08-21_pr-cip_Scurt cuvant la Vecernie. Facere, 17_Motivul pentru care Dumnezeu a dat Taierea imprejur ca Legamant;in NT Taierea Imprejur e inlocuita de Legea dragostei,respectului,blandetii,smereniei
15:55:14JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
15:32:292018-09-07_pr-cip_Scurt cuvant la Vecernie. Facere, _La ce fel de inmultire ne cheama Dumnezeu prin Taierea imprejur
15:31:34JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
15:27:41Íåèçâåñòíûé àðòèñò Íåèçâåñíûé çàãîëîâîê
14:44:47Êàìåðíûé õîð "Êðåäî" äèðèæåð Áîãäàí Ïëèø Îêîí÷àíèå Ëèòóðãèè
14:37:59A Marcy of Peace. To Thee We Sing
14:34:58Bless the Lord, O My Soul
14:29:42Litany of Peace
14:27:25Litany of Supplication
14:22:39Only Begotten Son
14:21:11Praise the Lord, O My Soul
14:20:43Radio A.S.C.O.R. Cluj
14:19:20JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
14:01:182012-02-21_pr-cip_Scurt-cuvant-la-Liturghie
14:00:22JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
13:18:282012-01-08_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie
13:18:00DING DONG VOCAL
12:44:472011-09-25_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie-Pescuirea-minunata
12:43:48JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
11:21:472008-01-17_pr-cip_talcuire la Matei 6 (VII). Despre Tatal nostru
11:20:24JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
10:05:072018-05-20_pr-cip_Vecernia. Evanghelia de la Matei, 26_Despre taina si rostul multumirii (Euharistie=multumire) pe care Hristos ne-a descoperit-o la Cina cea de Taina
10:04:39DING DONG VOCAL
08:48:212014-01-09_pr-cip_vecernia_faptele-apostolilor
08:46:53ALILUIA
22:08:42PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:07:58JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
22:01:26ED_2024-07-07-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
22:00:30JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
20:29:462010-03-11_Pr-Florin-Botezan_Discutii-cu-tinerii
20:29:18Radio A.S.C.O.R. Cluj
20:28:50JINGLE (4)
20:19:522005-07-03_pr-cip_pred. la D a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor Romani)
20:18:28ALILUIA
19:54:572012-06-17_pr-cip_Duminica-a-3--a-dupa-Rusalii.-Duminica-Sfintilor-Romani
19:53:33JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
19:29:062016-07-03_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-sfintilor-romani
19:28:39JINGLE (4)
18:56:062017-06-18_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-sfintilor-romani
18:55:36DING DONG VOCAL
16:54:472023-06-18_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica sfintilor romani_Apostolii chemati de Hristos, desi oameni simpli, cautau mai mult decat viata pamanteasca. Sa nu ne pierdem dorul dup? Dumnezeu
16:53:23ALILUIA
16:24:432015-06-14_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-sfintilor-romani
16:24:18JINGLE (11)
15:55:002019-06-30_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Sfintilor Romani
15:54:05JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
15:21:252023-06-18_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica sfintilor romani_Apostolii chemati de Hristos, desi oameni simpli, cautau mai mult decat viata pamanteasca. Sa nu ne pierdem dorul dup? Dumnezeu
15:21:00JINGLE (4)
15:18:4803_Laudele_gl5
15:15:37BYZANTION Track 1
15:08:4602 POLIELEU GL Track 2
15:04:2404_Ziua_Invierii_gl 5
14:56:52BYZANTION Track 9
14:53:27BYZANTION Track 10
14:49:58BYZANTION Track 11
14:44:12BYZANTION Track 14
14:40:04Corul_Athos 10_Rasarit-a_primavara
14:26:41Laudele Invierii (Corul Tronos)
14:24:56Man._Sinaia_Aparatoare_Doamna
14:23:58JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
13:55:112009-06-21_pr-cip_Predica-in-a-doua-Duminica-dupa-Cincizecime
13:54:16JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
13:30:232021-07-04_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Sfintilor Romani
13:29:37JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
12:54:152014-06-22_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._duminica-sf.-romani
12:53:19JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
12:17:532018-06-10_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica a II-a dupa Rusalii
12:17:07JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
11:50:512006-06-25_pr-cip_pred. la D a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor romani)
11:49:50JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
11:20:382007-06-10_pr-cip_pred. la D a 2-a dupa Rusalii_talcuirea Sf. Lit. (XXII)
11:19:51JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
10:57:302008-06-29_pr-cip_pred. la D a 2-a dupa Rus.(a Sf. Rom.)_prazn.Sf.Ap.Petru si Pavel
10:56:04JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
22:09:50PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:40ED_2024-07-06-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:16JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
21:19:392020-10-28_IPS Ierotheos Vlachos_Sinaxa pentru cei de la Bisericuta
21:18:43JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
19:39:102019-10-08_pr-cip_Vecernia. Facere, 19_Fuga lui Lot din Sodoma reprezinta rapirea celor drepti la sfarsitul veacurilor; atunci, prin imagine vor veni ispite mari-sa ne rugam sa fim protejati de ele
19:36:56ED_2024-07-06-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
19:36:00JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
17:22:382017-07-11_pr-cip_scurt-cuvant-la-vecernie.-facere,-14_cele-4-mari-virtuti-despre-care-vorbesc-sfintii-parinti-si-opusul-acestora.-cum-putem-scapa-prin-credinta-din-lantul-fiilor-lui-ieftae-si-al-urmasilor-lui-ham
17:21:15JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
15:48:012011-03-01_pr-cip_Facerea.-Continuare
15:46:39JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
15:42:03Duminica Rusaliilor Stihiri la Doamne strigat-am, glas 1, de Dimitrie Suceveanu
15:38:36POGORAREA SF.DUH ANTIAXION
15:33:23Pogorârea Sf. Duh
14:55:33Arhid. Ioan Ic? Jr. - Predic? la s?rb?toarea Sf. Apostoli. Petru si Pavel - 2012
14:55:05Corul Anghelos Troparul Sf Apostoli Petru si Pavel
14:52:11Marius Militaru Condacul sfintilor Apostoli Petru si Pavel
14:49:35Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel 29 iunie
14:45:20Slav? la litie la Sf Apostoli Petru ?i Pavel Grupul ANGHELOS
14:37:27Stihoavna vecerniei Sf. Ap. Petru ?i Pavel glas 1.
14:36:49Troparul Sf. Ap. Petru si Pavel
14:29:00Troparul,Slav? la Litie ?i Condacul Sf Apostoli Petru ?i Pavel
14:16:44JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
13:37:012018-05-20_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica dintre Inaltarea Domnului si Pogorarea Duhului Sfant
13:35:37JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
13:11:242018-09-02_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Pilda nuntii fiului de imparat
13:10:00ALILUIA
12:33:542019-01-13_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica dupa Botezul Domnului. Inceputul propovaduirii Domnului
12:33:10JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
11:18:582014-11-16_pr-cip_vecernia_evanghelia-de-la-matei-despre-taina-sfintei-treimi.-smerenia-ascetica-si-smerenia-daruita-de-duhul-sfant
11:18:14JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
10:02:332020-11-20_pr-cip_Faptele Apostolilor, 14_
10:01:31JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
22:08:21PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:55ED_2024-07-05-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
22:00:28Radio A.S.C.O.R. Cluj
19:28:492021-12-02_Diacon Lector Univ. Dr. Sorin Mihalache_Fake news, teorii ale conspiratiei, influenta invizibila, recomandari filocalice cu valente terapeutice si edificatoare
19:28:21JINGLE (11)
18:42:162011-09-20_pr-cip_Facerea.-sf.-Cap-3-inceputul.-Cap-4.-Continuare
18:40:55JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
17:13:592012-01-17_pr-cip_Facerea.-Cap.-4.-Continuare
17:13:34JINGLE (11)
16:06:312014-08-26_pr-cip_vecernia._facere._cum-va-fi-lumea-la-sfarsitul-vremurilor.-de-ce-e-pacat-sa-luam-medicamente-homeopate
16:05:35JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
16:02:48Choral 19
15:59:54Choral 20
15:58:31Choral 21
15:56:58Choral 22
15:54:15Choral 23
15:51:05Choral 24
15:40:38Choral 25
15:40:15Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå
15:39:56Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ñïàñè, Ãîñïîäè, ëþäè Òâîÿ
15:36:09Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ñâÿòûé Áîæå
15:35:39Àíñàìáëü Ðóñòàâè Äîãìàòèê íà ëèòèè
15:33:38Àíñàìáëü Ðóñòàâè Àëèëîñà, ñâàíñêàÿ áûòîâàÿ
15:33:17Àíñàìáëü Ðóñòàâè Âåëè÷àëüíàÿ
15:29:20Àíñàìáëü Ðóñòàâè Êàõóðè àëèëî, êàõåòèíñêàðèòóàëüíàÿ
15:28:36Àíñàìáëü Ðóñòàâè I è III èðìîñû èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:26:26Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ìîëèòâà Èèñóñîâà (ìóçûêà Í. Êèêíàäçå)
15:26:08Àíñàìáëü Ðóñòàâè IV èðìîñ èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:23:09Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ðà÷óëè àëèëî, ðà÷èíñêàÿ ðèòóàëüíàÿ
15:22:48Àíñàìáëü Ðóñòàâè V èðìîñ èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:20:38Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ìåãðóëè àëèëî, ìåãðåëüñêàðèòóàëüíàÿ
15:20:15Àíñàìáëü Ðóñòàâè VI èðìîñ èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:18:42Àíñàìáëü Ðóñòàâè Åëèöû âî Õðèñòà êðåñòèñòåñÿ
15:17:51Àíñàìáëü Ðóñòàâè VII è VIII èðìîñû èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:16:20Àíñàìáëü Ðóñòàâè Àëëèëóèà, êàðòàëèíî-êàõåòèíñêèé ëàä
15:15:59Àíñàìáëü Ðóñòàâè IX èðìîñ èç êàíîíà Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
15:13:56Àíñàìáëü Ðóñòàâè Ãóðóëè àëèëî, ãóðèéñêàÿ ðèòóàëüíàÿ
14:52:28Come to me, Lord and Kyrie eleison Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II
14:51:32JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
14:16:202019-12-15_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Pilda celor poftiti la cina
14:15:33JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
13:48:382020-01-06_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Botezul Domnului
13:47:14JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
11:24:592011-01-23_pr-cip_Evanghelia-de-la-Matei.-Cap.-18
11:24:03JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
10:10:372012-05-06_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare..-capitolul-20
10:09:13ALILUIA
08:54:242021-02-05_pr-cip_Faptele Apostolilor, 14_Despre propovaduirea Sf. Apostol Pavel si Barnaba in Listra
08:53:35JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
22:09:05PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:48ED_2024-07-04-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
22:00:34DING DONG VOCAL
21:30:132019-02-12_pr-cip_Vecernia. Facere, 18_Ce fel de ras au avut Avraam si Sara fata de cuvintele lui Dumnezeu; rasul lor a fost o proorocie-Hristos se va naste din semintia lor
21:28:49JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
20:12:192021-07-30_pr-cip_Intalnirea online 449_Tabara de vara Scrind-Frasinet_Schimbarile majore si rapide din ultimii 30 de ani si, mai ales, din ultimii 2 ani. Indemnuri pentru cei tineri
20:11:54JINGLE (11)
17:42:242014-12-11_ips-macarie-al-europei-de-nord_sfanta-spovedanie.-taina-iertarii-si-vindecarii
17:41:56Radio A.S.C.O.R. Cluj
16:16:262020-12-23_pr-cip_Facere, 22, 4,13_De ce se vorbeste de ridicarea ochilor lui Avraam
16:15:03JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
15:00:042018-06-12_pr-cip_Vecernia. Facere, 17_Despre smerenia si dragostea lui Dumnezeu pentru Avraam de a Se numi pe Sine, pentru prima oara, {Dumnezeul tau}
14:59:36Radio A.S.C.O.R. Cluj
14:58:06Pogorandu-Se Mantuitorul
14:51:45Trysaghion Toata suflarea plagalul glasului 3 de Iacov Protopsaltul
14:43:58ZIUA INVIERI...Stavropoleos..by antraf73.avi
14:35:0001. Toaca si clopotele, Fericitul barbatul (glas 8)
14:32:36Diaconia Axion gl. 5 Tetrafon de Nectarie Frimu
14:25:15Chivotul Sfinte Dumnezeule, glas 3
14:21:23Veniti sa ne inchinam
14:10:35Slav?...Si acum...la Doamne strigat-am...pe 8 glasuri
13:59:08Grupul Vasile cel Mare Psalmul 135
13:57:44JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
13:24:262019-12-27 pr-cip Dumnezeiasca Liturghie A treia zi de Craciun. Trei motive pentru care Mantuitorul Hristos s-a nascut dintr-o fecioara logodita. Cand au venit cei trei magi
13:24:00JINGLE (4)
12:56:002020-01-19_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Vindecarea celor zece leprosi
12:55:04JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
12:27:102021-08-15_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Adormirea Maicii Domnului
12:25:49JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
11:02:272022-01-23_pr-cip_531_Evanghelia de la Matei, 26_Iisus i-a dat lui Iuda doua sanse de intoarcere. Intrebarea apostolilor arata smerenie dar a lui Iuda arata un rau ajuns la maturitate, profanator
11:01:03JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
09:48:142011-11-20_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare
09:47:30JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
08:34:512015-12-05_pr-cip_Vecernia. Evanghelia de la Matei
08:33:55JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
07:19:292011-06-16_pr-cip_Faptele-Apostolilor.-Despre-Rusalii
07:18:58Radio A.S.C.O.R. Cluj
22:07:51PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:01:14ED_2024-07-03-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:44ALILUIA
21:44:442017-11-23_Pr. Constantin Necula_Cuv. de la Catedrala-100 de ani de unitate. Unitatea, incotro
21:35:202005-06-29_pr-cip_pred. la praznuirea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
21:34:26JINGLE (4)
20:17:222020-01-19_pr-cip_Vecernia. Evanghelia de la Matei, 27, 29_Oare de ce Mantuitorul a ingaduit sa i se dea trestie sa o tina in mana, chiar daca era lovit cu ea... trestia e omul
20:16:26JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
20:15:59JINGLE (4)
20:15:31JINGLE (11)
19:02:302012-03-01_Arhim.-Andrei-Coroianu_In-Dialog-cu-Tinerii
19:01:35JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
19:00:39JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
17:46:202013-09-26_pr-cip_facere-despre-rugaciune-
17:45:26JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
16:40:472022-02-08_pr-cip_538_Facere, 17-19_Nu poti sa ramai credincios daca ramai in obiceiurile tale cele vechi. Dumnezeu poate ingadui ceea ce cerem cu insistenta dar urmarile pot fi dezastruoase
16:40:01JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
15:28:542009-11-10_pr-cip_Facerea
15:27:54JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
15:25:58Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèðíàÿ åêòåíèÿ
15:24:08Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Îò÷å íàø
15:23:38Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïðîñèòåëüíàÿ åêòåíèÿ
15:18:34Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèëîñòü ìèðà
15:14:07Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
15:12:30Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðè ìàëûõ åêòåíèè
15:11:34Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñóãóáàÿ åêòåíèÿ
14:58:53Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðèñâÿòîå
14:56:01Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âî Öàðñòâèè Òâîåì
14:53:12Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Åäèíîðîäíûé Ñûíå
14:49:24Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà
14:46:02Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âåëèêàÿ åêòåíèÿ
14:44:50Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âçáðàííîé Âîåâîäå
14:42:56Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñëàâà è íûíå. Ìîëèòâàìè àïîñòîëîâ
14:41:49Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Îò þíîñòè ìîåÿ
14:37:01Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Àíãåëüñêèé ñîáîð
14:33:32Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîëèåëåé
14:31:46Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìàëîå ñëàâîñëîâèå
14:30:45Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ
14:29:40Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Íûíå îòïóùàåøè
14:27:02Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñâåòå òèõèé
14:24:22Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàæåí ìóæ
14:23:24JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
13:55:162021-07-25_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei
13:54:30JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
13:35:442022-02-02_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Intampinarea Domnului
13:35:16DING DONG VOCAL
13:01:462022-04-17_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Intrarea Domnului in Ierusalim
13:01:18Radio A.S.C.O.R. Cluj
11:39:242008-06-12_pr-cip_talcuire la Matei 8 (VIII) (d. razboi_rabdare_iertare)
11:38:38JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
10:21:062015-01-04_pr-cip_vecernia.-evanghelia-de-la-matei,-cap.-23,-vers.-15_necesitatea-mobilizarii-crestinilor-in-activitati-de-asistenta-sociala;-treptele-pacatuirii-ps.-1
10:20:10JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
08:53:072014-01-16_pr-cip_vecernia_faptele-apostolilor-despre-voia-lui-dumnezeu
08:52:09JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
22:09:06PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:01:38ED_2024-07-02-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
22:00:07JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
21:00:212014-08-05_pr-cip_tabara-ascor-de-la-dabaca.-psalmi---psalmul-2-recapitulare
20:59:53DING DONG VOCAL
16:36:132010-06-03_Maestrul-Sorin-Dumitrescu_Caderi-Din-Duhul-Adevarului
16:35:48Radio A.S.C.O.R. Cluj
16:34:52JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
16:34:24JINGLE (11)
15:28:382011-03-08_pr-cip_Facerea.-Continuare
15:27:42JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
14:10:2400054 - Classical music- The Best of Saens Sans - Saens Sans's Greatest Works
14:09:28JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
13:43:492021-10-17_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Pilda semanatorului
13:42:28JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
13:08:442014-05-05_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._sfantul-efrem-cel-nou
13:08:14JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 5
12:53:202011-11-08_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie.-Sf-Arhangheli-Mihail-si-Gavriil
12:51:56JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
12:20:082008-11-16_pr-cip_Predica-la-Duminica-a-25-a-dupa-Rusalii-(Samarineanul-milostiv)
12:19:40JINGLE (4)
11:09:042011-07-17_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Cap-18.-Continuare
11:07:40JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
11:06:17JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
10:08:012010-11-14_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Cap-17
10:06:37ALILUIA
08:43:172018-04-26_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor, 9_Toate tipurile umane au sansa de mantuire; Dumnezeu nu vrea suprimarea firii omului, ci finisarea ei intru Hristos
08:42:21JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
07:27:042020-12-04_pr-cip_Faptele Apostolilor, 14_Fuga apostolilor Pavel si Barnaba din Iconiu
07:26:34Radio A.S.C.O.R. Cluj
22:09:11PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
22:00:59ED_2024-07-01-Rugaciunea pentru pace - Rugaciuni pe malul lacului - Sf. Nicolae Velimirovici
21:59:55JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
21:56:052017-11-23_Pr. Constantin Necula_Cuv. de la Catedrala-100 de ani de unitate. Unitatea, incotro
21:55:39JINGLE (11)
21:31:362017-08-09_IPS Macarie al Europei de Nord_Tabara ASCOR de la Marisel_Cuvant catre tineri
21:30:14JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
19:57:282020-03-17 pr-cip Facere, 22
19:57:00DING DONG VOCAL
16:51:062014-02-18_pr-cip_vecernia_facere-despre-importanta-rabdarii
16:50:10JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
15:38:142011-01-06_pr-cip_Faptele-Apostolilor.-Inceputul
15:37:16JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
15:33:24Íåèçâåñòíûé àðòèñò Íåèçâåñíûé çàãîëîâîê
14:47:26Êàìåðíûé õîð "Êðåäî" äèðèæåð Áîãäàí Ïëèø Îêîí÷àíèå Ëèòóðãèè
14:40:38A Marcy of Peace. To Thee We Sing
14:37:34Bless the Lord, O My Soul
14:32:19Litany of Peace
14:30:02Litany of Supplication
14:25:16Only Begotten Son
14:23:48Praise the Lord, O My Soul
14:23:20Radio A.S.C.O.R. Cluj
14:21:57JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
13:58:392022-06-05_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Despre darurile Inaltarii Domnului (invitat la biserica din Targu Lapus)
13:57:46JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
13:23:572011-06-24_pr-cip_Predica-de-la-liturghie.-Sf.-Ioan-Botezatorul
13:23:29DING DONG VOCAL
12:55:032022-08-21_pr-cip_860_Dumnezeiasca Liturghie_Coborarea lui Moise de pe Sinai preinchipuia coborarea Mantuitorului de pe Tabor. Dumnezeu Se intristreaza cand omul se indoieste si carteste
12:54:02JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
11:42:542011-04-10_pr-cip_Evanghelia-dupa-Matei.-Continuare
11:41:30JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
10:05:082017-01-22_pr-cip_vecernia.-evanghelia-de-la-matei,-25_ce-inseamna-a-lucra,-a-da-si-a-ingropa-talantul.-orice-fapta-sa-o-facem-in-relatie-cu-domnul-hristos
10:04:38DING DONG VOCAL
08:58:282024-06-30_pr-cip_Evanghelia de la Marcu, 2_
08:57:02ALILUIA
22:09:24PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
21:59:28JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
20:46:532019-04-18_Diacon Prof. Dr. Sorin Mihalache_Bruiajele lumii si fragmentarea launtrica
20:45:27ALILUIA
20:13:342006-06-18_pr-cip_pred. la D intai dupa Rusalii (a Tuturor Sfintilor)
20:13:06JINGLE (11)
16:36:272017-06-11_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-tuturor-sfintilor
16:35:31JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
16:08:102022-06-19_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Tuturor Sfintilor. Sfintenia e o chemare pentru toata lumea si se refera la a te pune deoparte de cele rele. Singura cale mantuitoare e dreapta socoteala
16:07:42JINGLE (4)
15:41:142023-06-11_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Tuturor Sfintilor_Nimeni nu vrea sa duca razboiul interior cu patimile sale. Cine duce aceasta lupta devine smerit. S? nu stam la discutii cu gandurile de judecata
15:40:16JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
15:13:342007-06-03_pr-cip_pred. la D intai dupa Rusalii (a tuturor Sfintilor)
15:12:36JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
15:08:30Axion La Pogorârea Duhului Sfânt
15:04:17Axion Pogorârea Sfântului Duh glas 4
14:57:10Catavasiile Pogorarii Sfantului Duh gl.4
14:52:34Duminica Rusaliilor Stihiri la Doamne strigat-am, glas 1, de Dimitrie Suceveanu
14:38:34Pentecost troparion in different languages
14:35:05POGORAREA SF.DUH ANTIAXION
14:29:56Pogorârea Sf. Duh
14:27:48Troparion of Pentecost (Georgian chant, K'urtkheul khar shen)
14:22:37Troparion of Pentecost Nikola the Serb, XV c. Golden Orthodox Chants
14:21:46Troparul Pogorarii Sf. Duh
14:20:46Troparul Pogorârii Sfântului Duh, glas 8, de Dimitrie Suceveanu
14:09:54JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
13:31:562013-06-30_pr-cip_Dumnezeiasca-Liturghie.-Duminica-Tuturor-Sfintilor
13:31:01JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
13:00:522021-06-27_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Tuturor Sfintilor
13:00:06JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
12:26:362016-06-26_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_duminica-tuturor-sfintilor
12:25:35JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
11:56:512008-06-22_pr-cip_pred. la D Tuturor Sfintilor
11:56:04JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
11:25:142009-06-14_pr-cip_Predica-in-Duminica-tuturor-sfintilor
11:23:48JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
22:07:43PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
21:58:50Marius Militaru Condacul sfintilor Apostoli Petru si Pavel
21:55:15JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
21:31:132007-06-29_pr-cip_pred. la praznuirea Sf. Apostoli Petru si Pavel
21:29:52JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
21:07:282008-06-29_pr-cip_pred. la D a 2-a dupa Rus.(a Sf. Rom.)_prazn.Sf.Ap.Petru si Pavel
21:06:32JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2a
20:08:392009-06-29_pr-cip_Predica-in-ziua-Sfintilor-Apostoli-Petru-si-Pavel
20:07:46JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
17:54:592010-06-29_pr-cip_Sfintii-Apostoli-Petru-si-Pavel.-Predica-de-la-Liturghie
17:53:38JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
17:29:372011-06-29_pr-cip_Predica-de-la-Liturghie.-Sf.-Ap.-Petru-si-Pavel
17:28:15JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
16:56:462012-06-29_pr-cip_Predica-de-la-liturghie.-Sfintii-Apostoli-Petru-si-Pavel.-Despre-claritatea-cuvantului-lui-Dumnezeu
16:55:50JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
16:30:442017-06-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_sfintii-apostoli-petru-si-pavel
16:29:48JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
15:58:182018-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Sfintii Apostoli Petru si Pavel
15:56:55JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
15:37:042019-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Sfintii Apostoli Petru si Pavel
15:35:40JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (3rd copy)
15:31:04Duminica Rusaliilor Stihiri la Doamne strigat-am, glas 1, de Dimitrie Suceveanu
15:27:35POGORAREA SF.DUH ANTIAXION
15:22:24Pogorârea Sf. Duh
14:55:40Arhid. Ioan Ic? Jr. - Predic? la s?rb?toarea Sf. Apostoli. Petru si Pavel - 2012
14:55:12Corul Anghelos Troparul Sf Apostoli Petru si Pavel
14:52:18Marius Militaru Condacul sfintilor Apostoli Petru si Pavel
14:49:43Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel 29 iunie
14:45:27Slav? la litie la Sf Apostoli Petru ?i Pavel Grupul ANGHELOS
14:37:36Stihoavna vecerniei Sf. Ap. Petru ?i Pavel glas 1.
14:36:57Troparul Sf. Ap. Petru si Pavel
14:29:10Troparul,Slav? la Litie ?i Condacul Sf Apostoli Petru ?i Pavel
14:16:54JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2g
13:18:382013-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca-Liturghie.-Sf.-Apostoli-Petru-si-Pavel
13:17:54JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
12:34:502014-06-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie._despre-grijile-vietii.-sf.-slaviti-apostoli-petru-si-pavel
12:33:52JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
12:15:512022-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Sa avem ravna lui Pavel de a indrepta ceea ce am gresit si trezirea lui Petru din curtea lui Caiafa
12:14:27JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (copy)
11:53:522023-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Credinta se primeste mai mult de la om la om. Despre lucrarea lui Hristos cu Sf. Petru privind lucrurile neintelese despre Patimile Domnului
11:52:26ALILUIA
11:35:482015-06-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_sf.-ap.-petru-si-pavel.-pentru-cine-se-tin-cele-patru-posturi-din-an
11:35:01JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
10:59:142016-06-29_pr-cip_dumnezeiasca-liturghie_sfintii-apostoli-petru-si-pavel
10:58:28JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
10:30:322021-06-29_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Sfintii Apostoli Petru si Pavel
10:01:47JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 6
22:07:52PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR
21:26:072022-08-05_pr-cip_847_Tabara ASCOR de la Dealu Mare. Intrebari si raspunsuri
21:25:42Radio A.S.C.O.R. Cluj
20:20:262014-10-29_pr-ionut-gansca-pr-ciprian-negreanu-adrian-colesa-pr-claudiu-precup-pr-doru-antoneac_de-dragul-parintelui-teofil-paraian-intalnire-de-suflet-la-muzeul-etnografic
20:19:58JINGLE (11)
17:08:302016-09-27_pr-cip_vecernia.-facere,-12,-6_de-ce-a-strabatut-avraam-tara-canaanului-de-sus-in-jos,-pana-la-stejarul-din-mamvri.-rolul-plimbarii,-al-peregrinarii
16:58:42JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (9th copy)
16:39:562018-01-17_pr-cip_scurt-cuvant-la-vecernie.-facere,-16,-8_asumarea-de-catre-agar-a-conditiei-sale-si-promisiunea-facuta-ei-de-inger
16:39:26JINGLE (11)
15:26:592020-02-27_pr-cip_Vecernia. Faptele Apostolilor, 13_
15:26:03JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2b
15:22:41Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà
15:18:09Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áóäè èìÿ Ãîñïîäíå è 33-é ïñàëîì
15:16:22Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âèäåõîì Ñâåò èñòèííûé
15:14:36Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïîñëå Îò÷å íàø
14:57:18Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ È âñåõ, è âñÿ
14:55:41Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Äîñòîéíî åñòü
14:49:52Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèëîñòü ìèðà
14:44:32Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü
14:37:41Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ìèëîñòü ìèðà
14:31:46Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü. Ñòàðîáîëãàðñêàÿ ¹5
14:28:10Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ñóãóáàÿ åêòåíèÿ
14:27:14Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Àëëèëóèÿ
14:25:51Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïðîêèìåíû. Ãëàñ 4 è ãëàñ 8
14:23:25Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ãîñïîäè, ñïàñè áëàãî÷åñòèâûÿ è Òðèñâÿòîå
14:22:06Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Åëèöû
14:20:14Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Òðèñâÿòîå 1
14:19:39Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ
14:17:08Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Áëàæåíè
14:15:54Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Åäèíîðîäíûé Ñûíå
14:14:49Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Àíòèôîí 2
14:12:28Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Àíòèôîí 1
14:08:40Ïðàçäíè÷íûé õîð ÑÅÌ Âåëèêàÿ åêòåíèÿ
14:08:12JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 5
13:35:352023-03-19_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Duminica Sfintei Cruci. Ispitele din post sunt sansele prin care ne vedem petele sufletului. Greutatile care nu-s ridicate trebuie abordate cu credinta absoluta
13:34:40JINGLE RADIO ASCOR CLUJ ih
13:08:242024-02-04_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Cea mai mare porunca din Lege. Pentru evrei era foarte greu sa tina porunca iubirii de Dumnezeu, pentru ca nu-L vazusera. Hristos S-a facut om ca sa-L poata omul iubi pe Dumnezeu
13:07:37JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 3
12:36:242024-01-07_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_Soborul Sf Prooroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului. El a fost primul om care s-a inchinat lui Hristos, pe cand era în pantecele maicii lui. El nu s-a mandrit
12:35:00JINGLE LUNG RADIO ASCOR CLUJ (7th copy)
11:59:322023-12-27_pr-cip_Dumnezeiasca Liturghie_A treia zi de Craciun-Sf Ap, Intaiul Mc si Arhidiacon Stefan_Unii sfinti i-au deranjat prin faptul ca au vrut sa traiasca viu credinta in Hristos chiar pe cei din Biserica
11:58:36JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 2
10:21:512015-02-15_pr-cip_vecernia.-evanghelia-de-la-matei_despre-juraminte;-exista-4-tipuri-de-har(grigorie-palama);-parintele-recom.-doc.-despre-homeopatie(oana-si-alex.-iftime);-al-treilea-criteriu-de-la-liturghia-de-azi
10:20:27ALILUIA
08:57:232024-06-27_pr-cip_Faptele Apostolilor, 17, 1-9_
08:55:06JINGLE RADIO ASCOR CLUJ 7
22:14:09PARACLISUL MAICII DOMNULUI - CORUL SF. LAVRENTIE - BISERICA STUDENTILOR